SPF Seniorerna

Ny rapport: Vad räcker en vanlig pension till?

Dela

Vad räcker en vanlig pension till i vardagen när den ställs mot en basbudget för seniorer? Hur många pensionärer har garantipension utbetald idag och vad säger dessa siffror om pensionssystemet idag och för dess framtid? Det är några av frågorna som diskuteras i SPF Seniorernas nya rapport, som konstaterar att ungefär hälften av landets pensionärer riskerar en tuff ekonomisk situation.

Rapporten undersöker pensionerna (allmän pension och tjänstepension) i kronor och vad dessa pensioner på individ­nivå kan tänkas räcka till i vardagen. I rapporten konstateras att omkring hälften av landets pensionärer, utifrån deras individuella totala pension, riskerar en tuff ekonomisk situation. Detta indikeras av grundskyddsnivåerna (inkomstgränsen för möjlighet till bostadstillägg och antal personer med garantipension) samt när vanliga pensionsnivåer jämförs med en tight månadsbudget. Om enbart allmän pension på individnivå beaktas får tre av fyra seniorer det tufft med månadsbudgeten. Med en något mer generös budget skulle bara en fjärdedel av pensionärerna få sin totala pension att räcka. Dessutom är inkomströrligheten bland pensionärer svag, äldre tenderar jämfört med yngre att bli kvar på samma inkomstnivåer eller sjunka nedåt.

Tjänstepensionen bidrar till att pensionerna för ganska många ändå räcker hyfsat. Men det medför en sårbarhet, man blir beroende av att ha en god tjänstepension och att helst ha valt livsvarigt uttag av densamma. Tjänstepensionen har blivit räddningen för en allmän pension som inte längre kan sägas utgöra en stabil grund för den totala pensionen. Andra livlinor inkluderar att se till att vara sammanboende, att förlita sig på grundskyddet eller tillgång till inkomster utanför systemet (privat pension, löneinkomster, sparpengar). Men syftet med ett pensions­system är att andra inkomster än pension inte ska behövas och man ska inte behöva vara sammanboende för att klara sig.

Det kan vara så att politiken är tillfreds med dagens pensionssituation. Men en fråga som kräver svar – när den inkomstrelaterade allmänna pensionen succesivt blivit allt svagare men lämnats utan åtgärder, och politiken beslutat om att allt fler (totalt nära hälften) av landets pensionärer ska omfattas av garantipension – är vad för typ av pensionssystem vi ska ha i Sverige? Ett grundtrygghetssystem eller ett inkomstrelaterat pensionssystem? Om det är ett inkomstrelaterat system där allmän pension ska utgöra en trygg bas, räcka till i vardagen och spegla individernas arbetsinsatser så måste den inkomstbaserade allmänna pensionen förstärkas.

Rapporten finns också att läsa på SPF Seniorernas webbsida

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

Viktigaste kvalitetsmåttet i hemtjänsten enligt seniorer själva: utförandet och hänsyn till äldres åsikter4.7.2022 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur insatserna utförs ska väga tyngst när kvaliteten i hemtjänsten bedöms, och däri är det viktigaste att personalen tar hänsyn till äldres åsikter. Detta är seniorernas besked när arbetet med att utveckla ett Hemtjänstindex går in i en slutfas. Hemtjänstindexet, som är ett initiativ från SPF Seniorerna, lanseras i slutet av hösten och ska mäta kvaliteten i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Ny rapport: Åldersdiskrimineringen i screeningprogram måste upphöra27.6.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och en Hälso- och sjukvårdslag vars mål är en vård på lika villkor, ändå särskiljs människor i vården enbart på grund av ålder. I de nationella screeningprogrammen används övre åldersgränser, dessa förhindrar seniora patienter adekvat behandling och möjligheten att rädda liv och hälsa. Resultaten från en enkät till landets regioner visar dessutom att rutiner och tillämpning inom programmen skiljer sig åt. SPF Seniorerna anser att åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra, staten ska inte bidra till ålderism. Sverige bör åtminstone erbjuda och informera tydligt om möjlighet till gratis screening också för seniora patienter.

Ny rapport: Efterlevandeskydd – finns ett behov hos pensionärer idag och ska det finnas en övre åldersgräns?18.2.2022 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Äldre har ett sämre efterlevandeskydd vid dödsfall än vad yngre har, men äldre har ett minst lika stort behov som yngre av ett tillfälligt efterlevandeskydd för att kunna ställa om sina utgifter. Dagens regelverk med en övre åldersgräns i omställningspensionen särskiljer människor på grund av kronologisk ålder. En modernisering av efterlevandeskyddet behövs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum