Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Världsbankens stöd leder länder in i fossilberoende

Dela

Världsbanksgruppens stöd bidrar till att låsa in länder i beroende av fossila bränslen och försvårar för dem att leva upp till Parisavtalet. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse har granskat Världsbanksgruppens stöd till energisektorn i tre länder.

– Världen står inför en klimatkris som drabbar många fattiga länder hårt. Trots det går Världsbankens stöd till investeringar i fossila bränslen vilket låser in länder i fossilberoende, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I den nya rapporten undersöks Världsbanksgruppens energistöd till Nigeria, Moçambique och Myanmar – tre länder som är hårt utsatta för klimatförändringarna, samtidigt som en stor del av befolkningen saknar tillgång till elektricitet. Rapporten visar att Världsbanksgruppen prioriterar stöd till fossila bränslen framför förnybar energi. Detta trots att samtliga tre undersökta länder har betydande, outvecklade sol- och vindresurser och att förnybar teknik redan är tillgänglig och konkurrenskraftig med fossila bränslen. 

I Moçambique, till exempel, ges 16 gånger mer finansiering till fossila bränslen än till förnybar energi. Tillsammans med andra typer av stöd från gruppen har detta bidragit till att Moçambique är på väg att bli en av världens största kolexportörer. Världsbanksgruppens fossila stöd bidrar också till att de inte lever upp till sitt löfte att ge människor som lever i fattigdom ökad tillgång till energi. 

– I alla tre länderna fokuserar Världsbanksgruppen på utvecklingen av fossilgas. Det inte bara driver på klimatförändringarna utan är också ett dyrt energislag för människor som lever i fattigdom, säger Karin Lexén.

Världsbanksgruppen består av fem internationella organisationer som har i uppdrag att öka människors tillgång till energi och samtidigt begränsa klimatförändringarna i länder med utbredd fattigdom. Rapporten Assessing the World Bank’s contributions to Climate Goals and Energy Access: Nigeria, Mozambique and Myanmar visar tydligt att Världsbanksgruppen inte lever upp till sitt uppdrag.

– Vi uppmanar Världsbanksgruppen att sluta ge stöd till fossilt bränsle och istället skala upp finansieringen till förnybara småskaliga energilösningar. Det är det snabbaste och billigaste sättet att öka tillgången till energi för människor som idag lever i fattigdom, säger Karin Lexén.

Läs rapporten här.

Presskontakt:
Lisa Persson
Pressekreterare
M +46 (0) 70 916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Kontroversiellt avtal hot mot klimatpolitiken13.10.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av utländska företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. – De här avtalen utgör ett stort hot mot många länders vilja att lagstifta för att rädda vårt klimat. Det handlar om vansinnigt stora skadeståndssummor och allt sker utanför nationella rättssystem och demokratisk kontroll, helt utan insyn, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. I rapporten redovisas en rad fall där bolag runt i världen stämt länder på miljardbelopp när de haft för avsikt att införa ny lagstiftning. Sverige mottog också i november 2019 ett skadeståndsanspråk från ett australiensiskt bolag på ett belopp som är betydligt större än hela Sveriges statsbudget för klimat och miljö. Avtalet som företagen använt sig av är Energistadgefördraget

Naturskyddsföreningen: Licensjakt på varg hotar hela vargstammen30.9.2020 11:28:00 CESTPressmeddelande

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till dagens beslut om licensjakt på 24 vargar. Licensjakten innebär ett allvarligt ingrepp i vargstammen som bara uppgår till runt 365 vargar i hela Sverige. – Beslutet är väldigt trist och visar att politiken kring varg uppenbarligen gått i baklås. Att tillåta licensjakt på varg i dagens läge är mycket egendomligt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Vargstammen i Sverige har under några år varit så liten att den klassificerades som ”starkt hotad” i våras. Eftersom vargstammen är så pass liten har det inte heller förekommit någon licensjakt de senaste två åren. Dagens beslut innebär att 24 vargar i tre län ska få skjutas. Det innebär att nästan sju procent av den fridlysta och rödlistade vargstammen ska få skjutas av. Flest djur ska få fällas i Gävleborgs län med tolv djur, i Värmland ska sex djur få skjutas och i Örebro och Västmanlands län sammanlagt sex djur. Naturskyddsföreningen anser att det inte bör ske någon licens

Naturskyddsföreningen: Preems beslut är en stor seger för klimatet28.9.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Preems beslut i dag att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad är en stor seger för klimatet. Det är också ett bevis för att Naturskyddsföreningens intensiva arbete med att stoppa utbyggnaden har lönat sig. — Världen måste sluta med fossila bränslen helt och hållet. Vi är mycket glada att Preem fattat det här historiska beslutet. Det är en seger för både klimatet och för alla som har arbetat tillsammans i den här frågan, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen har under lång tid arbetat för att stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil, bland annat genom att driva frågan i domstol och för att regeringen skulle lyfta frågan till sitt bord. Att Preem nu drar tillbaka sin ansökan visar att fossila investeringar inte har någon framtid, varken i Sverige eller internationellt. Det visar också att ett kraftfullt folkligt engagemang lönar sig. Det är många, inte minst Naturskyddsföreningens lokala krets i Lysekil, som under många år har protesterat mot utb

Naturskyddsföreningen: Smålänning årets vinnare av anrikt pris9.6.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Per Petersson, smålänningen från Bor, tilldelas Naturskyddsföreningens prestigefyllda pris Silverfalken. Han får utmärkelsen för sitt arbete inom och utanför Naturskyddsföreningen. ─ Pers arbete har varit en enorm inspirationskälla för många människor, både inom och utanför Naturskyddsföreningen. Hans orubbliga engagemang för skogen och våtmarkerna har satt djupa avtryck. I teori och praktik har han varit en nyckelperson för restaurering av ett stort antal värdefulla skogsmiljöer. Att få dela ut Naturskyddsföreningens pris Silverfalken till Per är en ära, säger Johanna Sandahl ordförande på naturskyddsföreningen. Flera av Pers naturvårdsprojekt finns runt om i landet, inte minst i Småland. Det handlar om omfattande restaureringar av olika skogsmiljöer, allt ifrån ekmiljöer och ädellövsbranter på Omberg till sandtallskogar på Öland och asprika svämskogar för vitryggiga hackspettar i Hornsö. Inte minst har Per varit en av de drivande i den framtida skötseln av föreningens stora fastighet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum