IQ

Ny rapport visar: alkohol används som en ursäkt för dåligt beteende

Dela

Kvinnor och mäns förhållningssätt till alkohol och berusning fortsätter att präglas av starka samhällsnormer. En ny rapport från IQ visar att 70 procent av unga vuxna anser att det är manligt att kunna dricka mycket och att kunna hantera det. 73 procent av unga vuxna svarar samtidigt att alkohol i hög grad används som en ursäkt för dåligt beteende.

Historiskt har alkoholkonsumtion bland kvinnor och män präglats av samhällets förväntningar. Normer kring föräldraskap, ansvar och kontroll har exempelvis styrt kvinnors drickande i högre grad än mäns. Samtidigt har normen att konsumera alkohol starkare förknippas med manlighet, där män i större utsträckning förväntas dricka alkohol.

En ny rapport från IQ bekräftar bilden av att olika förväntningar finns på hur män och kvinnor ska dricka alkohol och att dessa förväntningar får olika konsekvenser. Detta gäller inte minst unga vuxna. En ny undersökning, som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av IQ, och som ingår i rapporten visar att unga kvinnor i högre utsträckning än unga män upplever att deras alkoholkonsumtion har blivit bedömd utifrån deras kön. I gruppen som konsumerar alkohol svarar 61 procent av kvinnorna att det har hänt, jämfört med 50 procent av männen.

– Konservativa alkoholnormer lever kvar och påverkar inte minst unga kvinnor. Det är hög tid att prata om rådande alkoholnormer, dess samhällskonsekvenser och även verkligen utmana dem. Framför allt måste vi förändra synen på alkohol som en ursäkt för dåligt beteende, säger Karin Hagman, VD på IQ.

Forskning har visat hur kvinnor utvecklat vanor och metoder för att inte dricka alkohol, eller att dricka måttligt, för att skydda sig från oönskade sexuella närmanden, våld från män och från samhällets moral. I IQs undersökning svarar 70 procent av de unga vuxna att de tror att kvinnor undviker att dricka och bli berusade för att kunna hantera risker eller riskfyllda situationer. Bland kvinnorna svarade 79 procent ja, vilket kan jämföras med 63 procent av männen.

Bilden av att det är manligt att kunna dricka mycket alkohol lever kvar. 70 procent av respondenterna instämmer i att det finns en allmän uppfattning som säger att det är manligt att dricka mycket och att kunna hantera det.

– Kulturellt har det varit tillåtet för unga män att dricka mycket. Samtidigt är det ganska starka normer som kontrollerar unga kvinnors drickande. De avstår eller dricker mindre för att behålla kontrollen, säger Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

I IQs undersökning framgår det också att alkohol i hög grad används som en ursäkt för olämpligt beteende. 73 procent av unga vuxna svarar att både män och kvinnor använder alkohol för att ursäkta ett dåligt beteende. 20 procent anser att det är främst män som gör det.

När det gäller vilka beteenden som unga män bortförklarar med att de var berusade omnämns “tafsa på någon” som en av de mest förekommande handlingarna, följer efter “att göra bort sig”. Kvinnor anser i högre grad, 80 procent jämfört med 63 procent, att män ursäktar tafsande. Även för våld syns en tydlig skillnad mellan könen, 56 procent av männen och 71 procent av kvinnorna svarar att det är ett beteende som slätas över.

Om rapporten

Rapporten baseras på tidigare forskning och en ny undersökning bland unga vuxna. Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av opinionsinstitutet Kantar Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 15–23 mars 2021 bland 1047 personer, 18–34 år, via en slumpvis rekryterad webbpanel. 384 män och 663 kvinnor deltog i undersökningen, svaren är viktade.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

IQ
IQ
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

08-41024950http://iq.se

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. 

Följ IQ

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IQ

6 av 10 föräldrar tror att andras tonåringar dricker alkohol på Halloween28.10.2021 10:16:57 CEST | Pressmeddelande

Snart är det höstlov och Halloween. Under lov och högtider är det vanligare med fester och att ungdomar kommer i kontakt med alkohol. Sex av tio tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol vid Halloween, och fyra av tio under höstlovet, enligt en undersökning från IQ. Däremot tror inte ens var tionde förälder att deras egna tonåringar dricker alkohol under höstlov eller vid Halloween.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum