BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ny rapport visar att förskolan inte är likvärdig

Dela

Idag publicerar Bris rapporten ”Bra från början – förskolans betydelse för barn som flytt” som lyfter förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade. Det är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder.

Barns tidiga uppväxtvillkor får stor betydelse för resten av livet, och vi vet att tidiga insatser hos barn är en god investering. Förskolan är tillsammans med hemmet den viktigaste miljön för nära en halv miljon barn i utsatta situationer. Trots det talas det alldeles för lite om förskolans roll i barns liv.

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att förutsättningarna för svensk förskola skiljer sig alldeles för mycket i olika delar av landet, mellan olika kommuner och mellan områden och stadsdelar inom kommuner.  

– Vikten av tidiga insatser för barn kan inte nog betonas. Ändå är det vi ser i rapporten en verksamhet som inte prioriteras tillräckligt politiskt och som inte lever upp till målet om likvärdighet, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog. 

Rapporten synliggör flera områden som behöver stärkas för att förskolan ska få förutsättningar för att främja jämlika uppväxtvillkor och verka kompensatoriskt. Det handlar om likvärdigheten där boendesegregationen och det låga deltagandet för barn i särskild utsatthet spelar stor roll. Det handlar om personalen och arbetsmiljön med stora sjuktal och hög personalomsättning. Och det handlar om bristen på kunskap och forskning om den svenska förskolans effekter.  

– Barn och föräldrar vittnar om hur viktig den svenska förskolan och den personal som arbetar där är, men också om hur olika det ser ut beroende på var familjen råkar bo. Detta har en direkt påverkan på enskilda barns livsvillkor och utveckling, och i förlängningen på samhällsutvecklingen, säger Mikael Drackner på Bris som har projektlett rapporten.  

Utredning bör tillsättas 

Det är dags att vända trenden med krisen i förskolan. För att bygga ett socialt hållbart samhälle krävs en stark förskola där barn som förlorat trygghet och sociala sammanhang inkluderas. Bris menar att förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnande borde vara centralt för en politik som stärker barns rättigheter, och som nästa år juridiskt ska följa barnkonventionen. 

– Vi vill att regeringen tillsätter en nationell utredning om förskolan – vi behöver en Förskolekommission. Utredningen bör se över och lämna förslag för en likvärdig förskola, för en tryggad personalförsörjning och för förskolans framtida finansiering, säger Magnus Jägerskog. 

// Sedan 2017 driver Bris ett treårigt projekt med fokus på att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt. En viktig del handlar om att sprida kunskap om förhållanden i samhället som påverkar dessa barns rättigheter. Bris har tidigare publicerat två rapporter inom ramen för det; den första om psykisk ohälsa hos framförallt ensamkommande unga, den andra som skolans betydelse för barn som flytt. Denna rapport är den tredje i serien.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem8.6.2020 09:31:30 CESTPressmeddelande

Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa på grund av en förälders drickande. Dessutom visar undersökningen att 35 procent av de vuxna som uppmärksammat att ett barn far illa inte agerat. Initiativet Barndom utan baksmälla vill ändra på detta genom att ge konkreta råd för att få fler vuxna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum