Svenskt Trä

Ny rapport visar att limträ behåller viktiga materialegenskaper över tid

Dela

Forskningsinstitutet RISE i Skellefteå har på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä provat elasticitetsmodulen, E-modulen på 20 limträbalkar i ett pågående utomhusförsök. Resultaten från provningen som genomfördes i november 2021, visar på en mycket liten förändring av E-modulen där medelvärdet endast har sjunkit med 1,1 procent sedan provningarna inleddes 2007.

Foto: Urban Häggström, RISE
Foto: Urban Häggström, RISE

E-modulen är en materialberoende parameter inom hållfasthetsläran som beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Undersökningsobjekten i den aktuella provningen är 20 limträbalkar som sedan 2007 finns uppställda på RISEs provgård i Bygdsiljum. Den första E-modulprovningen ägde rum i november 2007 och den andra i juni 2010. I november 2021 genomfördes en tredje provning från vilken resultaten nu har rapporterats. 

- Vid en jämförelse av E-modulen mellan 2021 och 2007 ser vi en väldigt liten skillnad där medelvärdet efter detta tidsintervall endast sjunkit med 1,1 procent. Även om balkarna exponerats för väder och vind och ser slitna ut, så har egenskaperna inte förändrats nämnvärt, säger Urban Häggström, ingenjör inom träbyggnadsteknik på RISE i Skellefteå som utfört provningen samt skrivit rapporten.

Limträbalkarna som provats har dimensionen 115x450 och längden 9000 millimeter och är indelade i fyra grupper med fem provobjekt i varje. 

  • Limträbalk av furu som är impregnerad och oljad
  • Limträbalk av furu som är impregnerad och målad vit
  • Limträbalk av furu som är impregnerad och målad röd
  • Limträbalk av gran som är målad röd

De 20 limträbalkarna är placerade utomhus på ställningar som byggts som en trappa med den nedersta limträbalken cirka en meter över markytan. Ena sidan är vänd mot söder och den andra mot norr för att få ett soligt och varmt läge på ena sidan och ett fuktigt, svalare på den andra. Ovansidorna är täckta med en plåt.  

- Resultatet av provningen är en indikation på att det är viktigt att utvärdera och ta vara på den information som utomhusförsöket av limträbalkar ger. Det gäller inte bara E-modulen, utan även andra parametrar som kan bidra till att bedöma materialets nedbrytningshastighet och livslängd, säger Karin Sandberg, projektledare och senior forskare inom träbyggnadsteknik på RISE i Skellefteå.

Den lokala E-modulen mäts med en särskild provrigg i fält. Nedböjningen mäts som förskjutning vid limträbalkens mitt, enligt SS-EN 408:2010 och med mätklockor mot stålvinkel fästa på limträbalken. Lasten påförs via ett ok med påhängda vikter som totalt väger 2 800 kilo. Vid de två tidigare provningarna 2007 och 2010 användes domkrafter för att lyfta limträbalkarna och för att lägga på lasten. Vid den senaste provningen i november 2021 användes en kranbil vilket visade sig vara bättre både i förhållande till lyftsäkerhet och precision. 

- De senaste resultaten från det långtidsförsök som RISE genomför visar att limträ behåller viktiga materialegenskaper över tid och därför lämpar sig väl i det cirkulära byggandet, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Urban Häggström, RISE
Foto: Urban Häggström, RISE
Ladda ned bild
Foto: Urban Häggström, RISE
Foto: Urban Häggström, RISE
Ladda ned bild
Foto: Urban Häggström, RISE
Foto: Urban Häggström, RISE
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum