Försäkringskassan

Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

Dela

I en ny rapport från Försäkringskassan efterfrågar medarbetare inom assistansersättningen mer stöd när de ska utreda och bedöma rätten till ersättningen. De uttrycker även oro för att utbetald assistans inte alltid utförs i praktiken. Resultatet av enkätundersökningen kommer användas i myndighetens fortsatta arbete med att utveckla assistansersättningen.

Försäkringskassan har undersökt hur handläggarna inom assistansersättningen upplever sitt arbete. Syftet är att få mer kunskap om den egna administrationen och om vad som behöver förbättras. Cirka 70 procent av handläggarna som arbetar med assistans deltog i enkäten. Resultaten, som presenteras i rapporten Försäkringskassans administration av assistansersättningen, är ett viktigt underlag för myndigheten och en del i utvecklingsarbetet av assistansersättningen.  

– Våra handläggare har tillsammans en omfattande och unik kunskap om assistansersättningen och deras bild vill vi ta del av. När handläggarna pekar på vad som krävs för att göra utredningarna bättre och mer rättssäkra, och när de uttrycker oro för att utbetald assistans inte utförs, känner jag stolthet för att de tar ansvar för att vi ska vara framgångsrika i vårt arbete och på så sätt värna assistansreformen, säger Marie Axelsson som är försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Av rapporten framgår bland annat hur handläggarna ser på orsaken till varför det beviljas allt fler timmar. De upplever svårigheter att bedöma det verkliga behovet av assistans i kombination med att systemet saknar incitament att begränsa antalet beviljade timmar. Andra förklaringar som ges är att de privata anordnarna kan upplevas som pådrivande i handläggningen av assistansersättningen. De har även fått uppskatta hur mycket tid som de tror utförs i praktiken och deras uppskattning är att en del beviljad och utbetald assistans inte utförs.

– Flera av de förslag till förbättringar som lyfts fram i rapporten har vi redan påbörjat. Ett nytt och modernt IT-stöd, förstärkning av försäkringsmedicinsk rådgivning och översyn av våra utredningsmetoder är några åtgärder som vi redan arbetar med. Nu kommer vi att identifiera vilka ytterligare åtgärder som kan behöva genomföras för att vi ska ha en rättssäker och effektiv process i vårt arbete med att utreda och besluta om rätten till assistansersättning, säger Marie Axelsson.

Rapporten Försäkringskassans administration av assistansersättningen bifogas.

För mer information: kontakta Försäkringskassans presstjänst 010-116 98 88.

Nyckelord

Bilder

Marie Axelsson
Marie Axelsson
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum