Försäkringskassan

Ny rättspraxis ger färre rätt till statlig assistansersättning

Dela

Ny rättspraxis har medfört att färre beviljas statlig assistansersättning efter två vägledande domar. Det visar en analys som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen.

Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat inflöde och utflöde i assistansersättningen, samt konsekvenser av två domar i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 46).

Enligt Försäkringskassans bedömning har 38 personer av de 188 som fick indragen ersättning 2016, fått det på grund av aktuella domar. Övriga indrag beror på att hjälpbehovet har förändrats, att en annan huvudman helt eller delvis numera täcker hjälpbehoven. Vi ser även att tidigare vägledande domar och arbetet med att öka kvaliteten i handläggningen har haft betydelse, till exempel genom att Försäkringskassan numera begär in mer omfattande medicinska underlag.

- När vi ser konsekvenser för de enskilda, som inte är förenliga med lagstiftarens intentioner, påtalar vi det för regeringen. Det har vi gjort två gånger under hösten när det gäller både assistansersättningen och sjukersättningen, säger Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör.

Socialstyrelsen visar i en rapport att 67 procent av de som fått assistansersättningen indragen eller nekats ersättning till följd av domarna i stället har beviljats personlig assistans av kommunerna. 95 procent har fått någon insats från kommunerna enligt LSS eller Socialtjänstlagen.

2016 hade närmare 16 000 personer assistansersättning från Försäkringskassan och 4 600 personer hade personlig assistans beviljad av kommunen. En statlig utredning ser nu över det delade ansvaret för assistansen mellan stat och kommun.

- Vi välkomnar att detta utreds eftersom det delade ansvaret utgör ett problem för många enskilda, samtidigt som vi självfallet arbetar för en stärkt samverkan mellan oss och framför allt kommunerna, säger Ann-Marie Begler.

Rapporten, Assistansersättning - inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis, bifogas.

Kontakt:

Vill du veta mer, eller ha hjälp med kontakt: Ring presstjänsten på 010-116 98 88

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum