Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn

Dela

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Radiologin är ett område som utvecklas snabbt. Från enkla röntgenundersökningar, med eller utan kontrastmedel, har olika mer tekniskt avancerade metoder tillkommit. Med de möjligheter som finns idag är radiologiska kontrastmedel en essentiell del av diagnostik och terapi inom barnsjukvård.

Behandlingsrekommendationen vänder sig främst till radiologer, röntgensjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som arbetar med radiologiska undersökningar av barn utanför de specialiserade barnradiologiska avdelningarna, men även till personal på remitterande klinik.

Användning av radiologiska kontrastmedel till barn har lyfts som ett område där det finns behov av att samla kunskap. Läkemedelsverkets har därför tagit fram nya behandlingsrekommendationer som är avsedda som stöd vid val av undersökning och kontrastmedel till barn, men också för hantering av eventuella negativa läkemedelseffekter.

Behandlingsrekommendationen baseras på aktuell beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens inom barnradiologi.

- Barn genomgår radiologiska undersökningar med kontrastmedel både vid specialiserade avdelningar för barn och vid allmänradiologiska avdelningar, utan lika stor erfarenhet av undersökningar av barn, vilket kan leda till osäkerhet om till exempel lämplig dos eller uppföljningsbehov efter undersökningen, särskilt vad gäller de minsta barnen, säger Elin Kimland, projektledare på Läkemedelsverket.

Eftersom ungdomar med vikt motsvarande vuxna i praktiken kan få kontrastmedel på samma sätt som vuxna, där stor vana finns även på allmänradiologiska avdelningar, ligger tyngdpunkten för dessa rekommendationer hos de mindre barnen.

När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken bör de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar, men bibehålla god diagnostik. Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering.

För barn med riskfaktorer bör dialog föras mellan remitterande och radiologisk enhet kring indikation, lämpligast typ av undersökning och hur man optimerar förutsättningarna inför undersökning samt även planering för uppföljning efter undersökning.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

EMA inleder första utredningen av vaccin mot covid-191.10.2020 14:01:33 CESTPressmeddelande

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjar en första utredning av ett vaccin mot covid-19. Ansökan har lämnats in av Astra Zeneca i samarbete med University of Oxford. Granskningen av forskningsdata kommer att ske löpande genom en så kallad ”rolling review”, en av de processer som används för att påskynda bedömningen av läkemedel i en kritisk situation. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller effektivitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum