Läkemedelsverket

Ny rekommendation för behandling och förebyggande av infektioner hos fjäderfä

Dela

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en ny rekommendation för behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä. Kunskapsdokumentet ger bland annat råd om användning av vacciner som en del i det förebyggande arbetet samt råd om lämplig läkemedelsbehandling av sjukdom när detta är nödvändigt.

Sverige har generellt ett mycket gott hälsoläge hos fjäderfä i den kommersiella fjäderfäproduktionen, vilket grundar sig på ett långvarigt och omfattande arbete för att förebygga sjukdomsutbrott.

Infektionssjukdomar förebyggs främst genom lämpliga driftsformer som motverkar smittspridning, god skötsel och hygien, systematisk kontroll och eliminering av smittämnen, samt vaccination. Väl anpassade vaccinationsprogram förebygger smitta och bidrar till att minska behovet av behandling med antimikrobiella läkemedel.

Fjäderfä hålls vanligen i stora grupper och metoderna för diagnostik och läkemedelsbehandling behöver anpassas efter detta. I rekommendationens inledning ges råd om utredning av sjukdomstillstånd och om hur läkemedel lämpligen administreras.

Den småskaliga produktionen och hållningen av fjäderfä som hobby har ökat avsevärt under de senaste åren vilket har medfört att fler veterinärer än tidigare kommer i kontakt med fjäderfä för rådgivning och behandling.

Sjukdomspanoramat i mindre besättningar skiljer sig i stor utsträckning från den kommersiella uppfödningen. Rekommendationen innehåller därför, där så är möjligt, specifika råd även för mindre besättningar.

Behandlingsrekommendationen har tagits fram av Läkemedelsverket tillsammans med nationella experter under 2019.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsas i ny föreskrift2.4.2020 15:37:44 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket har fått signaler om en kraftigt ökad förskrivning av klorokin, vilken bedöms vara relaterade till utbrottet av covid-19. Läkemedlet är aktuellt i flera pågående kliniska studier mot covid-19. För att motverka en bristsituation kommer en ny föreskrift att begränsa förskrivning till läkare med vissa specialistkompetenser, samt begränsning av utlämning av läkemedlet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum