Läkemedelsverket

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer

Dela

Osteoporos, eller benskörhet, bidrar årligen till över 80 000 benskörhetsfrakturer, varav cirka 15 000 är höftledsfrakturer. Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en ny rekommendation för läkemedelsbehandling för att förhindra benskörhetsfrakturer. Den ersätter den tidigare behandlingsrekommendationen från 2007.

Osteoporos uppkommer när mer ben bryts ner än vad som återbildas. Risken att drabbas ökar med åldern men det finns också flertal andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, underliggande sjukdomstillstånd eller behandling med kortison.

- Behandlingsrekommendationen vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården som behandlar patienter med benskörhetsfrakturer, säger Elina Rönnemaa, utredare vid Läkemedelsverket. Vi har gått igenom vetenskapliga underlaget och utformat dokumentet ihop med nationella experter.

Den nya behandlingsrekommendationen sammanfattad;

  • Efter en benskörhetsfraktur ska alla postmenopausala kvinnor samt män över 50 år utredas för osteoporos och benspecifik läkemedelsbehandling ska alltid övervägas.
  • Genomgång av riskfaktorer och icke-farmakologisk behandling ska erbjudas till alla.
  • Vid bakomliggande sjukdom som orsak till benskörhet ska denna i regel behandlas före ställningstagande till benspecifik behandling.
  • Beslut om benspecifik behandling ska grundas på en samlad klinisk värdering, inte enbart på bentäthetsvärden.
  • Särskilt stark behandlingsindikation föreligger vid fraktur i kota eller höft.
  • Bisfosfonater är förstahandsval när behandling sätts in. Denosumab rekommenderas vid intolerans eller kontraindikationer mot bisfosfonat, till exempel vid svår njursvikt. Teriparatid kan övervägas vid mycket hög frakturrisk som vid kotfrakturer och uttalat låg bentäthet.
  • Kalcium och D-vitamin rekommenderas enbart vid brist eller otillräckligt intag som kompletterande behandling vid primär osteoporos.

Sedan Läkemedelsverkets tidigare behandlingsrekommendation publicerades 2007 har nya läkemedel tillkommit. Samtidigt har kunskapen om några äldre läkemedel lett till att de inte längre rekommenderas för användning mot osteoporos.

- Den här behandlingsrekommendationen är mycket efterfrågad. Vi hoppas att den ska bidra till att personer med en benskörhetsfraktur får den behandling de behöver, säger projektledaren Pia Bylund vid Läkemedelsverket. Osteoporos är vanligt hos äldre, och benskörhetsfrakturerna medför stora påfrestningar för både individen och sjukvården.

Läkemedelsverket har samverkat med Socialstyrelsen som samtidigt publicerar remissversionen av rörelseorganens sjukdomar, där osteoporos ingår. Hälsoekonomisk värdering ingår inte i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum