Uppsala kommun

Ny riktlinje sätter barns hälsa i fokus

Dela

Idag beslutade kommunstyrelsen att anta Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola i Uppsala kommun. Riktlinjen är en av åtgärderna som ska möta upp de nya kraven på kommuner sedan Barnkonventionen blev lag i januari 2020.

En ny riktlinje säkerställer storlek och kvalitet på grund- och förskolans utemiljöer i Uppsala kommun. Foto: Johnér bildbyrå
En ny riktlinje säkerställer storlek och kvalitet på grund- och förskolans utemiljöer i Uppsala kommun. Foto: Johnér bildbyrå

Den nya riktlinjen för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola är ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet och återhämtning.

– Vi har tyvärr sett en trend av minskade ytor för barn och unga. Men när Uppsala utvecklas ska vi inte tumma på barnens utemiljö. Nu ser vi till så att våra barn även i framtiden har bra skolgårdar och ytor för lek, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

De riktlinjer som har funnits fram till nu har inte alltid följts vilket har lett till att friytorna på förskolor och skolor blir allt mindre när staden förtätas. Riktlinjen har tagits fram av berörda nämnder och bolag för ett koncerngemensamt mål och kommer att underlätta planeringen av framtida förskolor och grundskolor. Den nya riktlinjen ska inte bara säkerställa tillräcklig friyta per barn utan innefattar även ett tydliggörande av god kvalitet på gårdarna.

– Barn och elever tillbringar mycket tid på förskolegårdar och skolgårdar, därför är det viktigt att dessa håller god kvalitet och är tillräckligt stora. Bra utemiljöer uppmuntrar till lek och lärande samtidigt som det stimulerar barnens utveckling. Den nya riktlinjen är en stor förbättring mot de 15 till 20 kvadratmeter per barn som blivit utfallet de senaste åren, säger Helena Hedman Skoglund (L), utbildningsnämndens ordförande.

Kommunen är indelad i tre zoner där riktlinjerna har olika ytkrav. De flesta förskolor kommer att byggas i zon 2 där riktlinjen för förskola blir 30 kvadratmeter per barn. För att göra riktlinjen realistisk att genomföra anpassas ytan till tillgången på mark i olika lägen i staden.

Riktlinjen ersätter Riktlinjer för utemiljö i förskola och grundskola i Uppsala kommun, som antogs av fastighetsnämnden 3 mars 2011.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En ny riktlinje säkerställer storlek och kvalitet på grund- och förskolans utemiljöer i Uppsala kommun. Foto: Johnér bildbyrå
En ny riktlinje säkerställer storlek och kvalitet på grund- och förskolans utemiljöer i Uppsala kommun. Foto: Johnér bildbyrå
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum