Tysk-Svenska HandelskammarenTysk-Svenska Handelskammaren

Ny satsning från näringslivet ska få fler svenska elever att läsa tyska

Dela

När allt färre svenska elever läser tyska i skolan hindrar det svenska företags framtidschanser på Europas största marknad. Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm vill vända den nedåtgående trenden för tyskan i Sverige och initierar därför nu Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor.

Frågan om flerspråkighet har debatterats flitigt i Sverige på sistone. Faktum är att allt färre svenska elever läser andra främmande språk än engelska i skolan och att språkutbudet krymper på många håll på grund av lärarbrist och för små elevgrupper.

Siffrorna för tyskan, det språk som flest människor i Europa – runt 100 miljoner – har som modersmål och det andra viktigaste språket i EU efter engelskan, är alarmerande. För 20 år sedan läste 42 procent av eleverna i Sverige tyska i grundskolan. Idag är den siffran nere på 17 procent. På gymnasiet är det ännu färre, bara drygt 3 procent, som läser språket.

Jämför vi med våra skandinaviska grannar ligger Sverige efter. I Danmark lär sig 81 procent av grundskole- och 54 procent av gymnasieeleverna tyska. Motsvarande siffror för Norge ligger på strax under 30 procent för grundskolan (8 klass) och drygt 15 procent för gymnasiet.

Bristande kunskaper hinder i handeln

Dessa bristande språkkunskaper riskerar att bli ett problem för det svenska näringslivets utbyte med Tyskland, Sveriges överlägset största handelspartner. Med ett språk lär man sig även ett lands kultur och därmed affärskultur. Och det är just bristen på kunskaper om tysk affärskultur och språk som är det största hindret mot att svenska företag lyckas ännu bättre på den tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar.

Även Tyska ambassaden följer sedan länge denna utveckling med oro och har tagit initiativ till att placera flerspråkigheten och det tyska språket på agendan.

Tillsammans med Tyska ambassaden har Tysk-Svenska Handelskammaren därför bestämt sig för att vända denna nedåtgående trend och initierar nu programmet Deutsch – Ditt val! som ska uppmuntra grund- och gymnasieskolor att satsa på det tyska språket. Initiativet kommer att komplettera de mångåriga ansträngningarna från Goethe-institutet, Tysklands kulturinstitut, på detta område.

1,5 miljoner per läsår till skolorna

Totalt under ett läsår kommer handelskammaren att dela ut 1,5 miljoner kronor till skolor som planerar projekt för att öka intresset för språket. Exempel på aktiviteter som kan ingå i skolornas satsningar är elev- och lärarutbyten, vidareutbildning av lärare, skolresor till Tyskland, införskaffning av utbildningsmaterial, inspirationsevenemang för eleverna eller ett kulturellt utbud på skolan med fokus på tyska språket och Tyskland.

– Det är viktigt för näringslivet att säkerställa kompetensen i tyska språket och tysk affärskultur för framtida goda affärsrelationer med Tyskland. Med detta initiativ agerar vi efter våra tysk-svenska medlemsföretags tydliga önskemål, säger Staffan Bohman, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande.

– Sverige är ett grannland till Tyskland. Det är bra att tyskan nu ska främjas starkare i den svenska skolan eftersom Sverige och Tyskland har en kulturell närhet som sträcker sig tillbaka århundraden, säger Tysklands ambassadör Hans-Jürgen Heimsoeth. 

Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska ambassaden uppmanar nu alla intresserade skolor i Sverige att ansöka om medel från projektet. Sista ansökningsdag är 1 september 2018.

Mer information och ansökningsformuläret finns på http://www.handelskammer.se/deutsch-ditt-val.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Staffan Bohman, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande. Foto: Tysk-Svenska Handelskamaren
Staffan Bohman, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande. Foto: Tysk-Svenska Handelskamaren
Ladda ned bild
Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör. Foto: Tyska Ambassaden Stockholm
Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör. Foto: Tyska Ambassaden Stockholm
Ladda ned bild

Länkar

Om

Tysk-Svenska Handelskammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104
102 52 Stockholm

+46-8-665 18 00http://www.handelskammer.se

Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland!
Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation och vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.

Följ Tysk-Svenska Handelskammaren

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Tysk-Svenska Handelskammaren

Skolor får 2 miljoner för satsning på tyska under läsåret13.11.2018 08:02:00Pressmeddelande

Nu har Tysk-Svenska Handelskammaren delat ut totalt 2 miljoner kronor fördelat på 80 svenska skolor för läsåret 2018-19 inom ramen för Deutsch – Ditt val! Initiativet lanserades i våras av Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm och syftar till att finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor under en treårsperiod.

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2018: fortsatt optimism bland företagen – trots tydligt påtalade risker1.6.2018 08:26:00Pressmeddelande

Trots en orolig omvärld ser företagen i Tyskland och Sverige fortsatt positivt på utvecklingen av affärerna mellan de båda länderna under den närmaste framtiden. Det visar Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland medlemsföretag på båda sidor Östersjön. Årets första månader gav näringslivet i Tyskland och Sverige många anledningar till oro och avtagande optimism inför framtiden: hotet om strafftullar och andra handelsbarriärer, politisk osäkerhet kring Iran, Nordkorea och den fortsatta utvecklingen i Kina, den ovissa fortsättningen av krisen i Italien med risken att den spiller över på andra länder, på sistone delvis nedåtpekande konjunkturindikatorer, en svag krona och kanske också införandet av en ny europeisk dataskyddslagstiftning – för att bara nämna några. Men företagen i våra båda länder verkar ändå inte särskilt bekymrade vad gäller affärsförväntningarna. I maj månads Tysk-svenska konjunkturbarometer är de fortsatt optimistiska när de bedömer utsikterna för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum