Brå

Ny satsning på brottsförebyggande arbete

Dela

Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.

– Redan i slutet av 2015 presenterade Brå förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas. Det ska därför bli väldigt intressant att ta del av regeringens nya brottsförebyggande program som nu kommer att presenteras, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

600 brottsförebyggare möts i Malmö
Brås nationella konferens Råd för framtiden, samlar nästan 600 lokala brottsförebyggare från hela landet. I år har regeringen satsat på det brottsförebyggande arbetet och det innebär bland annat att Brå fått utökade uppgifter och att det kommer ett nationellt brottsförebyggande program. Bland årets talare märks justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som kommer att presentera regeringens nya nationella program, samt David M Kennedy som bland annat kommer att prata om att förebygga skjutningar och gängvåld. Kennedy är verksam vid John Jay College of Criminal Justice i New York och har erfarenhet av att arbeta våldsförebyggande i amerikanska storstäder. Konferensen kommer även att lyfta arbetet med situationell brottsprevention samt hur näringslivet kan involveras i det brottsförebyggande arbetet.

– Konferensen är ett utmärkt tillfälle för lokala brottsförebyggare i landet att få ny kunskap och inspiration till att fortsätta utveckla det brottsförebyggande arbetet, säger Jenny Viström, projektledare, Brå.

En av programpunkterna är en trygghetsvandring som innebär att man går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Det kan handla om att identifiera platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vad man konkret kan göra för att åtgärda problemen. Det kommer också att bli ett avslutande panelsamtal med forskare, polis och kommunrepresentanter som diskuterar hur Sverige kan arbeta förebyggande mot grov kriminalitet.

Fakta om Råd för framtiden
Råd för framtiden är en nationell konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som arrangeras av Brå för sjuttonde gången. I år äger konferensen rum i Malmö den 21–22 mars på Malmö Live. Malmö stad är medarrangör.

Mer information finns på www.bra.se/rff.

För ytterligare information

  • Karin Svanberg, enhetschef, Brå: tfn 072-99 58 494; e-post: karin.svanberg@bra.se
  • Jenny Viström, projektledare, Brå: tfn 072-99 58 531; e-post: jenny.vistrom@bra.se

Nyckelord

Dokument

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum