Energimyndigheten

Ny satsning på innovation för minskad elanvändning i Sverige

Dela

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera användandet av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället.

Satsningen kompletterar Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas genom att snabbt få fram innovationer och projekt med varaktig påverkan på elanvändningen.

Just nu är energisituationen i hela Europa kraftigt ansträngd till följd av kriget i Ukraina. Prisnivåerna på el är höga och kan till vintern stiga ännu mer. Marginalerna i elsystemet är mindre än på många år och det innebär en ökad risk att elen inte räcker till vid enstaka timmar under kalla vinterdagar. Situationen förbättras både genom att vi minskar och flyttar användningen av el över dygnet.

– En minskad elanvändning leder till lägre kostnader för hushåll och företag. Och när efterfrågan minskar får vi med största sannolikhet också sjunkande elpriser. Vi vet att kan vi minska elanvändningen med ett par tre procent så minskar vi risken för störningar i elsystemet med upp till fem gånger. Denna satsning hoppas vi ger konkreta resultat snabbt men också varaktigt, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Fokus i satsningen är på innovativa lösningar som går att använda i närtid och som leder till en minskad elanvändning inom 6–12 månader.

– Energisituationen i Sverige och Europa är allvarlig, men ger samtidigt möjlighet att agera för lösningar som både har omgående effekt och bidrar till långsiktig energiomställning. Omständigheterna riktar strålkastarljuset och skapar incitament på ett område där vi bedömer att insatser kan generera stor samhällsnytta, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Satsningen vänder sig till företag och organisationer som kan skapa innovationer eller beteendeförändringar som gör att individer och samhälle minskar och justerar elanvändningen.

Den totala budgeten för utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning är 10 miljoner kronor. Cirka 20 projekt kan ges stöd.

Kontaktpersoner för utlysningen: 

Mathias Normand, enhetschef Energimyndigheten
mathias.normand@energimyndigheten.se 
016-544 22 59

Jörgen Sjödin, handläggare Energimyndigheten
jorgen.sjodin@energimyndigheten.se
016-544 21 38

Filip Kjellgren, handläggare Vinnova
filip.kjellgren@vinnova.se 
08- 473 32 36

Kontakter

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum