Umeå kommun

Ny satsning på ledarskapet inom äldreomsorgen

Dela
Äldrenämnden har nu antagit en flerårig handlingsplan för ett starkt ledarskap inom äldreomsorgen för att klara chefsförsörjning framåt. Planen tar avstamp i attraktiva arbetsförhållanden, god arbetsmiljö, tydlig utvecklingsplan och konkurrenskraftig lön.

– Ett starkt ledarskap är viktigt för att klara kompetensförsörjningen i och med de demografiska förändringarna. Vi behöver genomföra satsningar för att stärka ledarskapet. Satsningarna behöver göras nu och även säkerställa långsiktig effekt, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Färre medarbetare per chef och rätt administrativt stöd

I dagsläget är Umeå kommuns mål att det inte ska vara mer än 30 medarbetare per chef. Nu tar äldreomsorgen ytterligare ett steg och satsar på 20 medarbetare per chef. Det administrativa stödet till enhetscheferna har stärkts under 2022 genom bland annat bemanningsstöd och bemanningspool. Ytterligare verksamhetsnära stöd ska ses över under 2023.

– Att minska antalet medarbetare per chef är en viktig satsning för att ge cheferna bättre förutsättningar till att kunna genomföra sina uppdrag. Att förbättra det administrativa stödet är också viktigt, det möjliggör så att chefer kan lägga ner sin tid där det verkligen behövs, säger Carin.

Tydligare karriärvägar och lönesatsning

Äldreomsorgsförvaltningen kommer under 2023 analysera och ge förslag till tydligare karriär och utvecklingstrappor för chefs-och ledarskapet inom äldreomsorgen samt säkerställa en särskild lönesatsning för enhetscheferna.

Satsningarna sker inom budgetram för 2023

De genomförda och föreslagna satsningar bedöms rymmas i äldrenämndens driftbudget för 2023. Det är även viktigt att påminna om de nuvarande kostnader som belastar verksamheten till följd av den allt för höga chefsomsättningen inom äldreomsorgen.

Handlingsplanen godkänns av samtliga partier i nämnden.Vänsterpartiets tilläggsyrkande om att även ta fram en likvärdig handlingsplan för vårdbiträden i äldreomsorgen avslogs och de reserverade sig till förmån för eget yttrande.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum