Vinnova

Ny satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer inom hälsa

Dela

Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet. Det handlar bland annat om nollvision för undernäring hos äldre, eliminering av cancer som dödsorsak och att motverka antibiotikaresistens.

Miljöerna ska arbeta långsiktigt med en kombination av olika typer av insatser för att möta komplexa utmaningar inom hälsoområdet och åstadkomma förändring på systemnivå. Inom varje innovationsmiljö samlas både offentliga och privata aktörer kring en gemensam vision och kompetens knyts till miljön efter behov.
 
- Det är en nationell kraftsamling för att möta utmaningar som kräver nya former av samverkan och innovation på systemnivå. Nollvisionen i trafiken är en förebild för det här angreppssättet. Innovationsmiljöerna etableras inom områden där Sverige har stor potential att göra skillnad, säger Jakob Hellman, t f chef på avdelning hälsa på Vinnova.
 
Vinnova planerar att ge innovationsmiljöerna finansiering med sammanlagt 125 miljoner kronor under fem år, varav 50 miljoner nu beslutats för de första två åren. Målet är att dessa samarbeten ska leva vidare även efter att Vinnovas finansiering upphör. 
 
De fem visionsdrivna innovationsmiljöer som får finansiering: 
 
Nollvision för undernäring hos äldre
Visionen är att inga äldre i Sverige ska vara undernärda 2030. De organisationer som finns runt den äldre samarbetar i dag inte tillräckligt för att tidigt identifiera och åtgärda risken för undernäring. Genom innovation och samverkan tvärsektoriellt ska en modell skapas för ett fungerande ekosystem med den äldre i centrum.
Koordinator: Skånes Livsmedelsakademi
 
Ett antibiotikasmart Sverige
En samverkansmiljö ska etableras som ger antibiotikasmarta invånare, kommuner, regioner och internationella samarbeten som bidrar till arbetet mot antibiotikaresistens. Arbetet inkluderar åtgärder för minskad smittspridning, utveckling av behandlingsmetoder och ansvarsfull användning av antibiotika.
Koordinator: Folkhälsomyndigheten
 
Nollvision cancer
Har som vision att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Sverige ska bli ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning. 
Koordinator: Sveriges Kommuner och Landsting
 
Informationsdriven, individanpassad och skalbar hälso- och sjukvård
genom AI-tillämpning
Visionen är att Sverige ska erbjuda informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning i samarbete med offentliga, privata och akademiska parter. Vårdaktörer och andra som deltar kopplas till den nationella samarbetsplattformen AI Innovation of Sweden.
Koordinator: Lindholmen Science Park
 
Sverige ledande inom avancerade terapier 2030
Visionen är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier som genterapi och cellterapi för att bota patienter, genom att kraftsamla över sektorsgränser och driva insatser som syftar till att lösa de utmaningar som bromsar utvecklingen.
Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden

För mer information:
Elisabet Nielsen, 08-473 31 07, elisabet.nielsen@vinnova.se
 
 
 
 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Satsning på innovationsmiljöer för mer träffsäkra lösningar inom hälsa23.9.2021 12:36:29 CEST | Pressmeddelande

Vinnova satsar på 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. Innovationsmiljöerna handlar bland annat om utveckling för att motverka demens genom tidig upptäckt, individanpassad användning av antibiotika och att skapa en bättre beredskap för framtida pandemier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum