Vinnova

Ny satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer inom hälsa

Dela

Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet. Det handlar bland annat om nollvision för undernäring hos äldre, eliminering av cancer som dödsorsak och att motverka antibiotikaresistens.

Miljöerna ska arbeta långsiktigt med en kombination av olika typer av insatser för att möta komplexa utmaningar inom hälsoområdet och åstadkomma förändring på systemnivå. Inom varje innovationsmiljö samlas både offentliga och privata aktörer kring en gemensam vision och kompetens knyts till miljön efter behov.
 
- Det är en nationell kraftsamling för att möta utmaningar som kräver nya former av samverkan och innovation på systemnivå. Nollvisionen i trafiken är en förebild för det här angreppssättet. Innovationsmiljöerna etableras inom områden där Sverige har stor potential att göra skillnad, säger Jakob Hellman, t f chef på avdelning hälsa på Vinnova.
 
Vinnova planerar att ge innovationsmiljöerna finansiering med sammanlagt 125 miljoner kronor under fem år, varav 50 miljoner nu beslutats för de första två åren. Målet är att dessa samarbeten ska leva vidare även efter att Vinnovas finansiering upphör. 
 
De fem visionsdrivna innovationsmiljöer som får finansiering: 
 
Nollvision för undernäring hos äldre
Visionen är att inga äldre i Sverige ska vara undernärda 2030. De organisationer som finns runt den äldre samarbetar i dag inte tillräckligt för att tidigt identifiera och åtgärda risken för undernäring. Genom innovation och samverkan tvärsektoriellt ska en modell skapas för ett fungerande ekosystem med den äldre i centrum.
Koordinator: Skånes Livsmedelsakademi
 
Ett antibiotikasmart Sverige
En samverkansmiljö ska etableras som ger antibiotikasmarta invånare, kommuner, regioner och internationella samarbeten som bidrar till arbetet mot antibiotikaresistens. Arbetet inkluderar åtgärder för minskad smittspridning, utveckling av behandlingsmetoder och ansvarsfull användning av antibiotika.
Koordinator: Folkhälsomyndigheten
 
Nollvision cancer
Har som vision att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Sverige ska bli ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning. 
Koordinator: Sveriges Kommuner och Landsting
 
Informationsdriven, individanpassad och skalbar hälso- och sjukvård
genom AI-tillämpning
Visionen är att Sverige ska erbjuda informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning i samarbete med offentliga, privata och akademiska parter. Vårdaktörer och andra som deltar kopplas till den nationella samarbetsplattformen AI Innovation of Sweden.
Koordinator: Lindholmen Science Park
 
Sverige ledande inom avancerade terapier 2030
Visionen är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier som genterapi och cellterapi för att bota patienter, genom att kraftsamla över sektorsgränser och driva insatser som syftar till att lösa de utmaningar som bromsar utvecklingen.
Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden

För mer information:
Elisabet Nielsen, 08-473 31 07, elisabet.nielsen@vinnova.se
 
 
 
 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Innovationer för en klimatneutral framtid15.10.2019 08:55:00 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar nu 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det handlar bland annat om offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel, hållbar distribution i e-handeln och hur det långväga resandet i framtiden kan bli förenligt med klimatmålen. Projekten får finansiering inom Vinnovas satsning Innovationer för en klimatneutral framtid. - Innovation är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Styrmedel och ekonomiska drivkrafter spelar en stor roll för att åstadkomma en förändring i stor skala och därför är till exempel offentlig upphandling och hur finanssektorn kan bidra viktigt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. I projekten samarbetar två eller flera parter, där minst en är en forskningsorganisation. Totalt får 15 projekt finansiering av Vinnova. Exempel på projekt: Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel Koordinator: IVL Svenska miljöinstitutet AB Offentlig upphandling omsätter cirk

Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket3.10.2019 10:50:00 CESTPressmeddelande

Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar för små språk. Projekten får stöd genom utlysningen ”Från AI-forskning till innovation”, som är en av flera nya satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI. - De stora internationella techbolagen prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. Det finns därför ett stort behov av att satsa på språkteknologi som gör att vi kan få fram lösningar som fungerar för till exempel myndigheter och annan offentlig verksamhet i Sverige, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova. Även ett projekt inom området AI för immaterialrätt får finansiering. Fyra projekt får nu finansiering med sammanlagt 24 miljoner kronor: Språkmodeller för svenska myndigheter Koordinator: RISE Research Institutes of

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum