Vinnova

Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket

Dela

Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar för små språk.

Projekten får stöd genom utlysningen ”Från AI-forskning till innovation”, som är en av flera nya satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI.

- De stora internationella techbolagen prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. Det finns därför ett stort behov av att satsa på språkteknologi som gör att vi kan få fram lösningar som fungerar för till exempel myndigheter och annan offentlig verksamhet i Sverige, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova.

Även ett projekt inom området AI för immaterialrätt får finansiering.

Fyra projekt får nu finansiering med sammanlagt 24 miljoner kronor:

Språkmodeller för svenska myndigheter
Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektet ska utveckla storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn och använda dessa i ett antal språkteknologiska tillämpningar som är relevanta för svenska myndigheter.

AI-lärare för mer effektiv inlärning av det svenska språket
Koordinator: Lingio AB
Ska utveckla nya AI-metoder inom textförståelse och dialoger som medför att de studerande mer effektivt kan lära sig språket med fokus på yrkessvenska för olika yrken och branscher.

Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska
Koordinator: KTH
Projektets mål är att ta fram en färdigtränad talsyntes baserad på djupinlärning som kan presentera lång och informationsrik text som uppläst tal.

IP Canvas - A platform for automated patent prior art screening and AI
enhanced decision support

Koordinator: Automatch AB
Projektet syftar till att tillgängliggöra IP (intellectual property) för de utanför IP-yrket genom att underlätta framtagande av relevanta patent och ska hjälpa till att visa betydelsen av patentet.


För mer information:
Daniel Rencrantz, daniel.rencrantz@vinnova.se, 08-473 31 84

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Innovationer för en klimatneutral framtid15.10.2019 08:55:00 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar nu 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det handlar bland annat om offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel, hållbar distribution i e-handeln och hur det långväga resandet i framtiden kan bli förenligt med klimatmålen. Projekten får finansiering inom Vinnovas satsning Innovationer för en klimatneutral framtid. - Innovation är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Styrmedel och ekonomiska drivkrafter spelar en stor roll för att åstadkomma en förändring i stor skala och därför är till exempel offentlig upphandling och hur finanssektorn kan bidra viktigt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. I projekten samarbetar två eller flera parter, där minst en är en forskningsorganisation. Totalt får 15 projekt finansiering av Vinnova. Exempel på projekt: Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel Koordinator: IVL Svenska miljöinstitutet AB Offentlig upphandling omsätter cirk

Nu startar de sina första AI-resor!24.9.2019 10:47:00 CESTPressmeddelande

Nu får 30 företag och offentliga verksamheter stöd från Vinnova för att genomföra sina första innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Bland projekten finns en AI-coach för stresshantering, automatiserat beslutsstöd för planering inom hemtjänsten och en lösning för att med hjälp av AI identifiera hur väl företag rapporterar sin indirekta klimatpåverkan. Projekten får stöd genom en ny satsning från Vinnova, ”Starta er AI-resa”, där små och medelstora företag och offentliga verksamheter får finansiering för sina första innovationsprojekt inom AI. Det handlar om demonstrationsprojekt som använder AI baserat på maskinlärning för nya avancerade funktioner. Det är en del i ett större paket med flera satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI. - Denna satsning ger möjlighet för organisationer att genomföra sitt första AI-projekt och därigenom höja sin kompetens inom området. Utvecklingen inom AI går snabbt och både näringsliv och offentlig sektor behöver

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum