Skogsstyrelsen

Ny satsning ska vända skadetrend i Värmlands skogar

Dela

Nästan var femte ung tall i Värmland har fått skador från bete av främst älg under det senaste året. I värsta fall dör tallen helt. Därför har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket och intresseorganisationer dragit igång satsningen ”Mera tall” i Värmland för att bryta den negativa trenden som är ett hot både mot näringen och skogens biologiska mångfald.

Barkgnag på tall av hjortdjur. Foto: Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen (bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten)
Barkgnag på tall av hjortdjur. Foto: Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen (bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten)

– Vi kan inte fortsätta ha det så att nästan 20 procent av de tallar som planteras förstörs eller skadas av viltets bete när vi samtidigt har maximalt fem procent som mål. Därför känns det bra att vi nu rivstartat med ett nytt arbetssätt för att hejda utvecklingen, säger Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall på Skogsstyrelsens distrikt i Värmland.

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar omfattningen av betesskadorna på tall av främst älg. Betesskador på tall anses idag vara en av de viktigaste orsakerna till nedsättning i skogens tillväxt och kostar därför samhället stora summor varje år. Den senaste inventeringen presenterades nyligen och visar att 18 procent av de unga tallarna i Värmland skadats av viltbete under det senaste året. Det är betydligt mer än det nationella målet på maximalt 5 procent.

Beprövad och framgångsrik metod

På flera håll i landet har konceptet Mera tall prövats framgångsrikt för att få bukt med problemet och nu har det arbetssättet även kommit till Värmland. Satsningen går ut på att engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt. Det handlar om att jägare och skogsägare träffas för att få en gemensam målbild och diskutera vilka utmaningar och möjligheter som finns just där.

Så långt har projektet åstadkommit följande:

  • Träffat jägare och skogsägare inom samtliga älgförvaltningsområden i Värmland och informerat om projektet. Under träffarna har deltagarna tillsammans ökat sina kunskaper inom ämnet skog och vilt och diskuterat hur en balans kan uppnås.
  • De stora markägarna som är med i projektet har gjort en riktningsförändring i hur de föryngrar sina skogar. Fler marker ska föryngras med tall än tidigare.

Behövs en bättre balans

Nästa steg för markägarna och jägarna blir att genomföra konkreta åtgärder i skogen som till exempel anpassa mängden älgar och andra hjortdjur genom jakt och plantera mer tall. I höst planeras en utbildning för virkesköpare och rådgivare om att plantera tall på bästa sätt.

– För att säkerställa en ökad hållbar tillväxt i skogen krävs det en balans av vilt och naturligt foder samt att rätt trädslag planteras på rätt mark. Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för ett minskat fossilberoende, säger Jenny Morgansson.

Fakta om Mera tallSkogsstyrelsen - Mera tall Värmland

Mer information:

Jenny Morgansson, projektledare Mera tall Värmland, Skogsstyrelsen, 033-48 25 08, jenny.morgansson@skogsstyrelsen.se (tillgänglig till och med 1 juli)

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Pressjouren är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Bilder

Barkgnag på tall av hjortdjur. Foto: Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen (bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten)
Barkgnag på tall av hjortdjur. Foto: Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen (bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten)
Ladda ned bild
Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall i Värmland. Foto: Mattias Siljefjord
Jenny Morgansson, projektledare för Mera tall i Värmland. Foto: Mattias Siljefjord
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum