BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ny SIFO visar: En av tre vuxna har känt oro för att ett barn i deras närhet far illa – men många saknar kunskap om hur de bör agera

Dela

Var tredje vuxen har känt oro för ett barn som de vet eller misstänker far illa i sitt hem. Samtidigt är en majoritet av alla vuxna osäkra på vad de borde göra i en sådan situation. Tydligt är att det behövs mer kunskap hos vuxna för att skydda barn från att fara illa. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Bris.

Våld, övergrepp och kränkningar är den tredje vanligaste orsaken till att barn söker stöd hos Bris – och har varit det under lång tid. Det är ett utbrett fenomen. Men de flesta barn berättar aldrig vad de har varit med om för en myndighetsperson.

– Mörkertalet av barn som far illa är stort. För de barnen är det avgörande att vuxna både ser och agerar. Uppmärksamma vuxna är av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever med utsatthet i hemmet. Men den här nya undersökningen visar att en majoritet inte vet vad de bör göra för att hjälpa ett barn, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

1 av 3 har känt oro

En tredjedel av den vuxna allmänheten uppger att de har känt oro för ett barn som de vet eller misstänker far illa i sitt hem. Kvinnor uppger i högre grad att de känt oro (39 procent) jämfört med män (28 procent) och i åldersgruppen 35–49 år har varannan kvinna (49 procent) känt oro för ett barn.

Barnen det handlar om finns överallt i samhället. Det vanligaste är att oron gäller ett barn man mött i sitt arbete inom skola och barnomsorg (gäller 25 procent av alla som känt oro). En av fem vuxna har känt oro för ett grannbarn, och lika vanligt är det att känna oro för ett barn som man mött i en vardagssituation ute samhället men som man inte känner. 15 procent uppger att det har rört sig om ett barn som de känner genom sina egna barn.

Behövs mer kunskap

47 procent av de vuxna uppger att de i hög grad vet vad de ska göra om de misstänker att ett barn far illa i sitt hem. Men resten känner en viss osäkerhet kring hur de bör agera i en sådan situation. Bara 9 procent av de tillfrågade instämmer i hög grad att det finns tillräcklig kunskap bland allmänheten om barns utsatthet och vad man som vuxen ska göra.

– Det är tydligt att den breda allmänheten behöver mer kunskap om när och hur man som vuxen ska agera vid misstanke om att ett barn far illa. Varje vuxen måste förstå vikten av att själv ta ansvar och agera, ha kunskap om hur man kan upptäcka utsatthet hos barn och veta vad som gäller när man gör det. För ett barn som befinner sig i en utsatt situation i hemmet kan en vuxens agerande vara helt livsavgörande, säger Magnus Jägerskog.

Så kan vuxna upptäcka utsatthet – och agera

I stort sett varje vuxen människa möter barn som är utsatta för våld, men utsattheten upptäcks sällan. All utsatthet syns eller märks inte på ett barn, men det finns tecken att vara uppmärksam på: Kroppsliga skador som exempelvis bit- eller brännmärken. Blåmärken kan uppkomma av flera orsaker, men också vara ett tecken på våldsutsatthet. Ett avvikande, inte åldersadekvat eller förändrat beteende hos barnet, som ängslighet, aggression eller regression kan vara en signal på att barnet inte mår bra, att barnet utsätts för skrämmande upplevelser eller saknar trygghet och omsorg. Tecken på utsatthet kan också finnas i barnets nära omgivning, föräldrars missbruk eller konflikter mellan föräldrar ökar till exempel risken för att barnet ska fara illa och utsättas för våld.

Det förekommer att barn berättar om sin utsatthet för en utomstående, men det är ovanligt. Är du orolig för ett barn så bör du som är vuxen ta initiativ till ett samtal, prata med barnet om din oro och erbjuda ditt stöd. Barn säger till Bris att det är viktigt att den vuxna verkligen är intresserad, men också respekterar att det kan vara svårt och ta tid för ett barn att berätta.

Om du vet eller misstänker att ett barn kan fara illa bör du anmäla din oro till socialtjänsten i kommunen där barnet bor. Som privatperson kan du göra anmälan anonymt. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far i sitt hem.

Läs mer: En hjälp till dig som anar att ett barn far illa

På bris.se finns mer information och stöd till vuxna som är oroliga för ett barn. Bris erbjuder även telefonstöd till vuxna med frågor om barn: varje vardag kl. 9-12 på nummer 0771-50 50 50.

 

Om Sifo-undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo. Målgrupp: Vuxna/Allmänheten i åldersgrupp 18–79 år. 2000 intervjuer samlades in under fältperioden 31 augusti - 24 september. Metod: Onlineundersökning via slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sifopanelen.

För mer information om undersökningen och svar, se bifogat faktablad

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Idag fyller Bris 50 år: ”Nu är det dags för en ny bred mobilisering för att skydda barn från våld”1.9.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, för femtio år sedan, grundades folkrörelsen Bris – utifrån den då radikala idén att vuxna inte skulle slå sina barn för att uppfostra dem. Trots att samhället förändrats oerhört sedan dess är våld, övergrepp och kränkningar fortfarande bland de vanligaste ämnena när barn söker stöd hos Bris – och utsattheten finns främst i hemmet.

Var tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos Kronofogden22.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det färre än ett av sextio barn, i Ljusnarsberg ett av fyra. – Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum