Värmdö Kommun

Ny skolorganisation för en hållbar och levande skärgårdsmiljö

Dela

Värmdö Skärgårdsskola omorganiseras från hösten 2020. Syftet med omorganisationen är att utveckla skärgårdens skolor på ett likvärdigt, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt samtidigt som organisationen följer skollagens krav.

Utbildningsnämnden har idag fattat beslut om en ny organisation för Värmdös Skärgårdsskola. I den nya organisationen utgör respektive ö-skola en egen enhet. Förslaget baseras bland annat på medborgardialoger på de berörda öarna samt enkäter till vårdnadshavare, elever och medarbetare. Ett slutgiltigt beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige.

- Medborgardialogerna har varit en oerhört värdefull del av processen. Jag är glad över att vi nu kan fatta beslut om våra ö-skolor utifrån ett fjärde alternativ, som är ett direkt resultat av de medborgardialoger som genomförts. Skolan på våra öar kommer att finnas kvar samtidigt som vi säkerställer att de äldre eleverna får tillgång till fler behöriga lärare och ett större socialt sammanhang, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Genom det nya förslaget kommer varje ö-skola att utgöra en skolenhet enligt skollagens definition av skolenhet. På öarna Möja, Runmarö och Svartsö kommer förskola och årskurs F-5 att bedrivas. För att få tillgång till specialsalar och ämneslärare kommer årskurs 6-9 att resa till en skola på fastlandet.

Föreläggande från Skolinspektionen

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag i budget 2020 att se över Skärgårdsskolans organisation i syfte att utveckla skärgårdsskolorna utifrån aspekterna likvärdighet, kvalitet och kostnad. I februari 2020 fick kommunen också ett föreläggande från skolinspektionen om att senast 15 juli 2020 vidta åtgärder så att skollagens bestämmelse om skolenhet följs gällande Skärgårdsskolans struktur. Anledningen till föreläggandet var att Skolinspektionen bedömde att kommunen inte organiserat skolverksamheten i skolenheter som överensstämmer med författningarnas krav, då avståndet mellan Värmdö skärgårdsskolas skolbyggnader i den nuvarande organisationen är alltför stort.

- Uppdraget från utbildningsnämnden ligger helt i linje med det arbete vi redan gör och vill utveckla vidare - både för alla barns rätt till en likvärdig och kvalitetsmässig utbildning, men i slutändan också för en hållbar och levande skärgård. Skolinspektionens föreläggande gjorde att vi fick öka hastigheten på processen, säger Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö kommun.

Den nya organisationen innebär att ett aktivt skolval behöver genomföras och elever placeras utifrån gällande närhetsprincip. Riktlinjer för skolskjuts kommer att ses över utifrån de behov som kommer att uppstå i och med den nya organisationen för ö-skolorna.

Arbetet med den nya organisationen kommer att påbörjas under våren 2021 och den nya organisationen kommer vara på plats till läsårsstart 2021/2022.

Nyckelord

Kontakter

Cecilia Lindberg (M)Ordförande Utbildningsnämnden

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje.
Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

Tel:08-570 474 77cecilia.lindberg@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum