Linköpings kommun

Ny skolorganisation i Skäggetorp

Dela

Från och med hösten 2021 kommer Skäggetorpsskolan bestå av förskoleklasser upp till årskurs 6. Det innebär att skolan inte längre kommer ha kvar högstadiet. Syftet är att höja gymnasiebehörigheten och att skapa plats för de yngre årskullarna i området.

Förändringen genomförs för att eleverna på högstadiet ska ha bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål och bli behöriga till de gymnasieprogram de vill gå.

– Vårt främsta mål är att alla elever som går i Linköpings skolor ska klara sin gymnasiebehörighet. Trots stora politiska satsningar, samt engagerad och duktig personal kan vi ändå se att allt färre av de elever som går på Skäggetorpsskolan får behörighet till gymnasiet. Därför måste vi göra en förändring och vi gör det med barnens bästa för ögonen, säger Erik Östman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Elever får plats på andra skolor

Eleverna från Skäggetorp kommer istället att placeras i andra skolor i kommunen.

– Segregationen måste motverkas genom att skapa skolor med en mer blandad sammansättning av elever, precis som när vi tog beslut om Nya Rydsskolan. Genom att ge eleverna en nystart på andra skolor i kommunen ger vi bättre förutsättningar till språkutveckling och möjlighet att nå kunskapsmålen, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd med sektorsansvar för utbildning.

Satsa på elever i de yngre årskullarna

En avveckling av högstadiet ger också bättre förutsättningar att satsa på elever i de yngre årskullarna, från förskola upp till årskurs 6. Antalet elever i de lägre årskullarna kommer att öka de närmaste åren och därför behövs det större och bättre lokaler.

– Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen förbereder nu för att kunna verkställa det som nämnden förväntas besluta om i juni. Vi ska självklart se till att det blir så bra som möjligt för både elever och medarbetare. Vi har oerhört kompetenta medarbetare och vill naturligtvis ta tillvara deras kompetens på bästa sätt. Alla elever ska också få reda på i vilken skola de får plats på i god tid innan höstterminen 2021, säger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Anders Jolby.

Beslutet om ny skolorganisation fattas av barn- och ungdomsnämnden i juni. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer under sommaren att tillsätta en resurs som ska leda förändringsarbetet.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Linköpingslyftet ska stärka omsorgen24.9.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Äldreomsorgen står inför utmaningen att möta mer varierande och komplicerad vård och omsorg samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och resurserna minskar. Denna trend ställer stora krav på att rätt kompetens utför rätt insatser för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten. Staten har gått ut med satsningen ”Äldreomsorgslyftet” där timanställd personal erbjuds vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska under arbetstid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum