Umeå kommun

Ny skötselplan för Grössjöns naturreservat ute på remiss

Dela

Förslag till nya föreskrifter och ny skötselplan för Grössjön har tagits fram och är nu ute på remiss till och med 15 november 2021. Umeåborna är välkomna att lämna synpunkter på förslaget.

Karta över Grössjöns naturreservat med några av de nya förslagen i skötselplanen.
Karta över Grössjöns naturreservat med några av de nya förslagen i skötselplanen.

.–Vi ska bevara och återskapa Grössjöns sjöns naturreservat men också ge möjlighet till friluftsliv. På naturens villkor, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

Naturreservatet Grössjön är ca 238 hektar och är markerat med grön linje på kartan. Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, t ex lövrika barrnaturskogar, hällmarkstallskogar, rikkärr och värdefulla våtmarker i ett stort sammanhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Det är också viktigt att återskapa och återställa värdefulla naturmiljöer samt att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer.

Här är några ändringar som föreslås i naturreservatet:

Tillgänglighet till naturreservatet

Det finns flera entréer till Grössjön. Tre nås med bil. Huvudentrén föreslås att bli Blomstermyran i stället för Barktippen (båda nås med bil från Blå vägen). Vid Blomstermyran är det lättare för barnfamiljer och personer med funktionsvariationer att nå reservatet och det finns större möjlighet till parkering. Planen är att bygga en ramp här också.

Ny dragning runt Grössjön

Det föreslås bli en ny dragning av leden ”Grössjön runt” (markerad med blå streck i kartan). En del av leden som idag påverkar våtmarker tas bort. Det underlättar samtidigt underhållet.

Rastplatser

Förslaget är att utöka antalet rastplatser och flytta/ta bort mindre lämpliga. De tre nya platserna är markerade grönt och de som tas bort/flyttas med rött. Hällmarkerna intill entré Barktippen erbjuder en fin utsikt över reservatet och det är relativt enkelt att fortsätta vidare ut i reservatet eller ta en fika ute på Udden. I korsningen av "Grössjön runt" och stigen till Udden finns en rastplats som rustas upp och förses med bänkbord och ett timmerförråd. Här finns möjlighet att senare komplettera med några andra mindre anordningar som t ex ett vindskydd. Två mindre rastplatser med endast ett bänkbord/eldstad föreslås utmed slingan "Grössjön runt". Två Flera rastplatser föreslås tas bort, t ex den intill Blomstermyran och Törskateudden (Udden). Placeringen flyttas längre in i skogen där fågellivet inte riskerar att störas. De två större rastplatserna på Udden har rustats upp av Arkitekthögskolan.

Fågeltorn

Längst ut på udden fanns tidigare ett fågeltorn som tagits ned. Ett nytt ska byggas upp, eventuellt enligt skiss från Arkitekthögskolans elever.

Andra åtgärder i miljön som den nya skötselplanen innehåller:

  • åtgärder som gynnar vitryggig hackspett, som till exempel gallring av gran och lövgynnande åtgärder.
  • ta bort invasiva och främmande arter från reservatet (det finns idag ett stort bestånd med jättebalsamin intill reservatets gräns)
  • restaurera dikade rikkärr och våtmarker som ökar biologisk mångfald
  • alternativa naturvårdsåtgärder, t ex mekaniskt fälla träd och skapa död ved för att öka biologisk mångfald.

För mer information:

Marlene Olsson
Naturvårdare
090-16 16 86
marlene.olsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karta över Grössjöns naturreservat med några av de nya förslagen i skötselplanen.
Karta över Grössjöns naturreservat med några av de nya förslagen i skötselplanen.
Ladda ned bild
Nytt fågeltorn vid Grössjöns naturreservat framtaget av Arkitekthögskolan, Umeå universitet.
Nytt fågeltorn vid Grössjöns naturreservat framtaget av Arkitekthögskolan, Umeå universitet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum