Vänsterpartiet Skåne

Ny slags budget ska hjälpa Skåne att leva upp till Parisavtalets mål om minskade utsläpp

Dela

Den samlade expertisen är enig - klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Klimatutsläppen behöver minskas drastiskt för att bryta trenden av ökande global uppvärmning. För att göra det behövs praktiska, vetenskapligt belagda metoder. Nu lägger Vänsterpartiet en motion om att införa en koldioxidbudget för Skåne.

- Vi har ett gemensamt ansvar i att uppfylla Region Skånes del av Parisavtalet. Genom en koldioxidbudget kan vi kartlägga utsläppen från all verksamhet som sker inom Region Skånes geografiska område, inte bara från regionens egna verksamheter. Frågan berör oss alla och vi behöver skapa ett samarbete med kommunerna, näringslivet, enskilda personer och organisationer för att kunna göra de förändringar som krävs. För oss i Vänsterpartiet är det extra viktigt att rättviseprincipen gäller och att det exempelvis inte går att köpa sig fri från ansvar, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

När Parisavtalet tecknades 2015 var världens ledare överens om att begränsa jordklotets uppvärmning till maximalt 2 grader. Målsättningen var att få stopp på uppvärmningen vid 1,5 grader globalt. Avtalet utgjorde ett historiskt åtagande av ledare i världen som var överens om att de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den senaste vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Vänsterpartiet anser att en koldioxidbudget bör utgöra nästa steg för Region Skåne, baserat på samma principer. Klimatpolitiska rådet släppte för en vecka sedan en rapport om dagsläget för utsläpp i Sverige. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 26 % sedan 1990, men att minskningen har bromsat in sedan 2014. Tre år i rad har utsläppsminskningen legat på mindre än 1 %. Rådet drar slutsatsen att det är dags för Sverige att växla upp arbetet mot utsläppen.

- Region Skåne har satt upp goda och ambitiösa klimatmål, både genom Klimatsamverkan Skåne, underprojektet 100 % fossilfritt Skåne och den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Trots att målsättningarna varit höga klarade vi av dem redan i förskott, vilket naturligtvis är jättebra! Med en koldioxidbudget kan vi strukturerat kartlägga vad vi behöver göra just här i Skåne, och i linje med klimatpolitiska rådets rekommendationer tydliggöra prioriteringarna efter effekt och välja de åtgärder där vi får ner utsläppen mest i relation till vad det kostar, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden.


Flera kommuner och regioner är redan aktiva med att ta fram sina lokala och regionala koldioxidbudgetar. Metoden är utvecklad av CEMUS och konsultbolaget Ramboll i samarbete med Järfälla kommun och Region Stockholm. CEMUS är ett studentinitiativ från Uppsala universitet, en multidisciplinär centrumbildning med det uttalade syftet att bidra till en mer hållbar värld. Gruppen har gemensamt utarbetat en metod att bryta ner Parisavtalets mål och visar att det mest effektiva tillvägagångssättet är att koncentrera arbetet till just minskande av koldioxidutsläpp. Metoden gör det möjligt att kartlägga var koldioxidutsläppen i varje region och kommun kommer ifrån och hur utsläppen kan åtgärdas. Åtgärderna kostnadsberäknas sedan och följs upp på samma vis som en ekonomisk årsbudget. Motionen om att skapa en koldioxidbudget för Skåne lämnas in till regionen 26/3.

Relaterat material:

Motion koldioxidbudget

Pressbilder på företrädare

Klimatsamverkan Skåne

100 % fossilfritt Skåne

Det öppna Skåne 2030

Klimatpolistiska rådets rapport från 2019-03-21

Parisavtalet

Järfälla kommun och koldioxidbudgeten

IPCC klimatrapport

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden

070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Uteblivna budgetsatsningar för personal och jämlikhet – arbetet fortsätter med att skapa ett Skåne för alla18.6.2019 16:34:24 CESTPressmeddelande

Budgetdebatten för Skåne är nu avslutad. Vänsterpartiet ville investera en skattehöjning i verksamhet och personal och därigenom stoppa de nedskärningar som Alliansens budget innehöll. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom. Vänsterpartiet kommer att fortsätta lägga förslag på lösningar som satsar på personalen och som bygger en jämlik utveckling i Skåne.

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum