Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor

Dela

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande.

Förödelse efter stormen Katrina
Förödelse efter stormen Katrina

– Att höja förberedelsen är grunden för att effektivt kunna svara upp med insatser när katastrofen väl är ett faktum. Att ha tidiga varningssystem på plats kan påverka utgången i en mer positiv riktning när olyckan slår till, säger Susanna Björk, projektledare vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Den nya standarden ISO 22328, som också har satts som svensk standard, är den första i en serie med fokus på vägledning för hur lokala varningssystem kan användas i händelse av naturolyckor- och -katastrofer.

– Ökande befolkningar, resursutnyttjande och effekter av klimatförändringar sätter större tryck på våra ekosystem. Naturolyckor som jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, översvämningar, jordskred och orkaner men även torka, extrema temperaturer och jorderosion kan ha förödande effekter, säger Susanna Björk.

Standarden innehåller riktlinjer för implementering och beskriver processer som bland annat ska hjälpa personer i utsatta områden att öka sin medvetenhet eller helt enkelt ta sig därifrån i tillräcklig tid. Målgruppen för standarden är framför allt myndigheter på lokal och nationell nivå som till exempel kommuner och regioner. Standarden kompletterar två tidigare publicerade standarder, ISO 22315 som beskriver hur man planerar för massevakuering och ISO 22322 som ger vägledning för hur varning till allmänheten kan gå till.

– Från svenskt håll är vi glada att kunna bidra till att det nu finns en globalt tillämpbar ISO-standard för lokala varningssystem för naturolyckor som dessutom till exempel ger utvecklingsländer bättre förutsättningar att upprätta och använda sig av lokala varningssystem. Vi har också fler standarder under utveckling som ger svar på vad man specifikt bör tänka på vid naturolyckor som orsakas av till exempel jordskred och tsunamier, säger Åsa Kyrk Gere, ordförande i den internationella kommittén ISO/TC 292 Security and resilience.

Mer information

Implementeringen av ett varningssystem som det beskrivs i den nya standarden överensstämmer med FN-ramverket Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Standarden Säkerhet och resiliens - Krishantering - Del 1: Vägledning för implementering av lokala varningssystem för naturolyckor ISO 22328-1:2020

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förödelse efter stormen Katrina
Förödelse efter stormen Katrina
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Nu ska standarder för hjälmar bli ännu bättre22.2.2021 07:57:24 CET | Pressmeddelande

Nu tar Sverige, via Svenska institutet för standarder, en ännu mer ledande roll i hjälmstandardiseringen genom att ta över det europeiska sekretariatet för hjälmar. – Av tradition har Sverige medverkat i standardiseringsarbetet för säkerhet på hjälmar under decennier. Hjälmen är den bästa livförsäkringen om olyckan är framme och det finns fortfarande mycket att göra för att få fram ännu säkrare hjälmar, säger Peter Halldin som blir ordförande i arbetet. Konsumentverket går in som huvudfinansiär för sekretariatet, vilket är i linje med myndighetens långsiktiga arbete för hjälmars säkerhet för att i förlängningen ge konsumenten bästa möjliga skydd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum