Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard ska ge bättre dataskydd

Dela

Ett säkert sätt att hantera information blir allt viktigare för såväl företag som för offentlig sektor och andra organisationer. Informationssäkerhet handlar bland annat om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Nu finns en ny, efterlängtad ISO-standard som ska bidra i organisationers dataskyddsarbete och hantering av personuppgifter.

Den nya standarden, ISO 27701, blir ytterligare en pusselbit i standardserien som finns för informationssäkerhet. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i världen. Svenska institutet för standarders, SIS, standardiseringskommitté för informationssäkerhet har deltagit i det globala arbetet med att ta fram den nya standarden. Den sätts nu som svensk standard i svensk översättning.

– Det här är en efterlängtad del som tidigare saknats. Arbetet startade 2016 och 48 länder har samverkat. Genom att ha tydliga interna rutiner och följa en standard för informationssäkerhet minskar riskerna för att organisationer missar något viktigt eller att ett misstag begås, säger Anders Lindberg, projektledare, SIS.

Informationssäkerhet handlar också om att göra information tillgänglig när det behövs. Begreppet omfattar information tryckt på papper eller elektroniskt lagrad som överförs per mail eller post, visas på film eller yttras i en konversation. Att information sprids utan kontroll eller ändras på ett felaktigt sätt kan skada ett företag både ekonomiskt och anseendemässigt. Dessutom kan det vara olagligt, till exempel om lagrade personuppgifter sprids till obehöriga.

– Informationssäkerhet och dataskydd, GDPR, är delar av varandra. Skilda processer innebär oftast merarbete. Genom att integrera allt i ett gemensamt ledningssystem säkrar man både individens och verksamhetens intresse, säger Jan-Olof Andersson, informationssäkerhetschef och dataskyddsombud för ICA Sverige och deltagare i standardiseringsarbetet.

Den nya standarden kompletterar de tidigare framtagna säkerhetsstandarderna ISO 27001 och ISO 27002. Medan de två första ger stöd i att skapa en vald informationssäkerhetsnivå så ger ISO 27701 stöd i att tillföra dataskydd och beskriver också till exempel kraven på personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde samt ger referenser på vilka artiklar i dataskyddsförordningen som relaterar till åtgärderna i standarden.

Mer information

SS-ISO/IEC 27701:2019 Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning

Standardiseringskommittén för informationssäkerhet, SIS/TK 318

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar16.1.2020 08:59:15 CETPressmeddelande

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen10.12.2019 10:30:49 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Växla upp miljöarbetet med ny global standard25.11.2019 10:00:09 CETPressmeddelande

Nu finns en ny ISO-standard som kan användas av företag och organisationer som vill ta sitt miljötänk till en ny nivå. – Allt fler söker information om vilka miljöåtgärder och strategier som är ekonomiskt sunda. Den här standarden ska ge organisationer stöd vid värdering av miljörelaterade kostnader och vinster. Det gäller både deras påverkan på och beroende av miljön, säger Bengt Steen, som via SIS varit med och tagit fram standarden.

Magasinet S: Mode- och textilbranschen ställer om13.11.2019 07:54:36 CETPressmeddelande

De flesta politiska ledare, företagare och forskare världen över är eniga. Vi kan inte fortsätta konsumera som vi gör idag. 2019 är året då modeindustrin vaknar och vill göra något åt sitt stora klimatavtryck. Men kan egentligen hållbar produktion och konsumtion bli verklighet? Just nu ställer allt fler företag om från linjära till cirkulära affärsmodeller. I ett nytt nummer av Magasinet S frågar vi experterna vad som krävs för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum