Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard ska ge högre kvalitet i LSS-boende

Dela

Nu finns en helt ny standard för LSS-boenden som kan underlätta för utförare att hålla en hög och jämn kvalitet.

SIS, Svenska institutet för standarder, lanserar nu en tjänstestandard som syftar till att säkra kvaliteten inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) gällande bostad med särskild service för vuxna. Den har tagits fram i nära samarbete med en grupp experter från privata och kommunala utförare samt representanter för brukarna. Den är tänkt som ett stöd i kvalitetsarbetet, med fokus på den enskilde brukaren.

Kvaliteten på LSS-boenden har varit omdebatterad. För Alexandra Antoni, projektledare på SIS, visar det på ett starkt engagemang från samhällets sida.

- Samhället förväntar sig att ett LSS-boende ska erbjuda den kvalitet som de boende har rätt till. Det finns en stark vilja att göra rätt och den här standarden är tänkt att göra det lättare för utförarna genom att bidra med riktlinjer, checklistor och annat att hålla sig till.

Starkt intresse

När det finns ett utkast till standard är rutinen alltid att det går på remiss. I detta fall genererade remissförfarandet över 800 kommentarer, vilket är väldigt högt och tyder på ett starkt intresse­­.

- Inte minst kommuner, intresseföreningar och myndigheter hade synpunkter och många av deras förbättringsförslag arbetades in i den slutgiltiga standarden och gjorde den ännu bättre, berättar Alexandra Antoni.

Den nya standarden har namnet ”SS 877001 - Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna”. Den innehåller krav som syftar till att förbättra livskvaliteten för de boende och är utformad för att stärka de boendes delaktighet och integritet.

- Ett bra boende där man trivs, mår bra och har tillgång till olika slags aktiviteter är avgörande för en persons livskvalitet. Det är det här som standarden ska stärka.

Nu när standarden är publicerad finns den tillgänglig mot en kostnad för alla som är intresserade så som utförare, brukare eller anhöriga. Standarden är ett frivilligt verktyg för verksamheter för att systematiskt jobba med kvaliteten på sina boende. Det finns även möjlighet att krav på efterlevnad av standarden kan användas i upphandling framöver.

- De boende har olika funktionsnedsättningar och olika förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på kompetens hos personalen. Vi hoppas att standarden kan bidra till att visa hur viktigt detta arbete är, säger Alexandra Antoni.

Läs mer om standarden här: 
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/tjanster/tjanster/ss-8770012021/

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum