Skogsstyrelsen

Ny statistik: allt fler skogsägare bor vid fastigheten

Dela

Allt fler skogsägare bor i närheten av den skogsfastighet man äger. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Samtidigt visar siffrorna att andelen kvinnor som äger skog varit relativt konstant under den senaste 10-årsperioden.

Andelen skogsägare som inte bor i samma kommun som sin fastighet, så kallade utboägare, har minskat från 28 till 26 procent mellan 2007 och 2017.

(Mer om statistikrapporten i länk nedan!)

– Det är en intressant utveckling att andelen skogsägare som inte bor på sin fastighet har minskat. Detta kan bland annat bero på skattesystemets utformning som gynnar köp av grannfastigheter. Alltså, att man köper en grannfastighet som ägs av en stadsbo, säger Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen.

Statistiken visar också fördelningen mellan kvinnor och män och där syns i princip ingen förändring. Fördelningen av antal skogsägare 2017 var 38 procent kvinnor och 60 procent män. Cirka två procent saknar uppgift om kön och kan därför inte fördelas, framförallt är detta ägare som bor i utlandet.

Störst antal skogsägare finns i Västra Götalands län med 46 261 och minst antal finns i Gotlands län med 3 996 skogsägare.

Antalet skogsägare minskar också, visar statistiken. 2017 ägde 319 649 personer skog jämfört med 335 805 år 2007. I Norrbottens län syns en minskning på 12 procent.

Generellt äger enskilda ägare i större utsträckning produktiv skogsmark i Götaland och till viss del Svealand medan Statsägda aktiebolag och privatägda aktiebolag äger mer i Norra och Södra Norrland.

Efterfrågan på statistik kring vilka som äger skogen i Sverige har varit stor sedan publiceringen av Skogsstatistik årsbok upphörde. Skogsstyrelsen har därför tagit fram rapporten som underlag till alla användare som till exempel skogsbruket, myndigheter, departement, forskare, utredare, organisationer och den intresserade allmänheten.

Mer information:

Stefan Karlsson, utredare, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 036-35 93 67, 070-228 97 40, stefan.karlsson@skogsstyrelsen.se

Linn Christiansen, 036-35 94 66, statistikansvarig, Enheten för policy och analys, 036-35 94 66, 076-785 71 44, linn.christiansen@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum