Ömangruppen

Ny statistik avslöjar stora skillnader i energianvändning

Dela

Skillnaden mellan fastigheters energianvändning i landets kommuner är stor, visar siffror från SCB. Nästan 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

Villor. Pressbild Ömangruppen.
Villor. Pressbild Ömangruppen.

– Det är fullt möjligt att minska energianvändningen i de flesta fastigheter med runt 40 procent genom att ta ett helhetsgrepp på energisystemet. Om vi ska nå våra ambitiösa energi- och klimatmål måste vi tillvarata möjligheten att minska fastigheternas energiförbrukning, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen. Indexet visar att det finns stora vinster att göra i att se över energiförbrukningen – både för klimatet och plånboken.

Ale toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 6,7 MWh per invånare. Ale kommun satsar på energirådgivning och tips till sina medborgare och har en tydlig strategi för energieffektivisering inom både kommunens organisation och bostadsföretaget Alebyggen. Högst energianvändning i Sverige har Dals-Ed med 31,3 MWh per invånare vilket är mer än fyra gånger så mycket som i Ale.

– De stora skillnaderna mellan olika kommuner visar på potentialen att minska energianvändningen i fastigheter. En del kan förklaras av olikheter i klimat och näringsliv, men inte allt. Mycket kan åstadkommas genom ett aktivt arbete för att energieffektivisera fastigheterna, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare, visar energiindex. Det motsvarar mängden energi krävs för att köra en elbil över 6 700 mil. Jämfört med året innan innebär det en minskning med 300 kWh per invånare.


Om Indoor Energys och Ömangruppens energiindex

Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2017 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.

För mer information kontakta gärna:

Peter Arvidsson, vd Ömangruppen, 036-34 40 55, peter.arvidsson@omangruppen.com 
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy, 070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se

Hela listan – bästa och sämsta kommunerna

Tabell med rankningen för samtliga kommuner finns som bilaga under Pressmaterial.

Fakta om klimatmål och energianvändning i fastigheter

- Världens länder är genom Parisavtalet överens om att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader.

- Sveriges långsiktiga klimatmål är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och till 2030 ska de ha minskat med minst 55 procent, jämfört med 1990.

- Den blocköverskridande energiöverenskommelsen innebär att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning, jämfört med 2005.

- Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning.

- Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

Indoor Energy och Ömangruppen är två företag som arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Vi drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi.

Nyckelord

Bilder

Villor. Pressbild Ömangruppen.
Villor. Pressbild Ömangruppen.
Ladda ned bild
Peter Arvidsson, vd Ömangruppen
Peter Arvidsson, vd Ömangruppen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Ömangruppen
Ömangruppen
Smedjegatan 39
352 46 Växjö

0470-70 27 00https://www.omangruppen.com/

Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Företaget är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Koncernen Ömangruppen verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt och ägarlett bolag med 200 medarbetare fördelat på 18 orter i södra Sverige.

Följ Ömangruppen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ömangruppen

Ömangruppen förstärker installationsverksamheten i Skåne3.4.2019 10:36:05 CESTPressmeddelande

Ömangruppen satsar i Skåne och ökar verksamheten på installationssidan. Fredrik Johansson och Daniel Tengberg kommer närmast från Ikano Bostad och har båda många års erfarenhet från beställarsidan. Tillsammans med Fredrik Fondin, som har stor teknisk kunskap och erfarenhet från konsultverksamhet, har Ömangruppen förutsättningar för att axla rollen som totalentreprenör i byggprojekt i regionen.

Firar 25 framgångsrika år med ständig utveckling1.2.2019 09:16:36 CETPressmeddelande

Ömangruppen startades i Växjö den 1 februari 1994 av Anders Öman, då under namnet Öman Klimat Teknik. Företaget startades i en tid som präglades av lågkonjunktur. Ambitionen från början var att utmana och göra skillnad, att göra det som andra gjorde fast bättre. Fokus på långsiktiga relationer, organisk tillväxt och lönsamhet var förutsättningar för att lyckas och företaget tog snabbt fart och blev lönsamt. Efter drygt ett år hade verksamheten ett tiotal anställda och har fortsatt att växa sedan dess. Idag har Ömangruppen 200 anställda fördelat på 17 orter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum