Alecta

Ny studie av långa sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän inom ITP 2009–2020

Dela

Alecta har analyserat sjukskrivningar längre än 90 dagar för perioden 2009–2020 bland de cirka en miljon privatanställda tjänstemän som har sjukförsäkring hos Alecta via ITP. Analysen visar på stora skillnader i andelen sjukfall inom gruppen. Andelen sjukfall är högre bland kvinnor än män, bland äldre än yngre, och bland de med lägre lön än högre lön.

Analysen visar att andelen försäkrade inom den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän, ITP som uppbär någon form av sjukpension från Alecta under perioden 2009–2020 har sjunkit kraftigt – från cirka 4 till 2,4 procent.

Minskningen finns huvudsakligen i åldersgrupperna 50–59 respektive 60–64 år, och beror på att andelen försäkrade som uppbär sjukersättning från Försäkringskassan minskat mycket kraftigt i dessa åldersgrupper under perioden.

- Sjukpension i ITP kompletterar den ersättning som betalas ut av Försäkringskassan vid sjukdom. Regelförändringar påverkar utvecklingen av sjukfall, vilket nedgången i andelen försäkrade med sjukersättning är ett tydligt exempel på, säger Fredrik Palm, analyschef på Alecta.

Den del av sjukfallen som avser sjukpenning har däremot totalt sett ökat under perioden. De två motsatta utvecklingarna hos totala andelen sjukfall, respektive andelen som avser sjukpenning illustreras i grafen nedan.

Några exempel på vad studien visar

  • I åldersgruppen 20–29 år har andelen kvinnor med sjukpenning ökat under perioden, det gäller i samtliga lönelägen. Samma markanta ökning syns inte bland männen.
  • I åldersgrupperna 30–39 och 40–49 år har andelen sjukpenningfall ökat betydligt mer i det lägsta inkomstintervallet än i övriga inkomstintervall.
  • För kvinnor 40–49 år har andelen sjukpenningfall ökat från 1,5 till 4,3 procent i den lägsta inkomstgruppen
  • För män 40–49 år har andelen sjukpenningfall ökat från 1,1 till 2,4 procent i den lägsta inkomstgruppen.

Vanligare med sjukpenning bland kvinnor

Det är totalt sett cirka 2,5 gånger större andel kvinnor än män som uppbär sjukpenning. Kvoten är som störst bland de med de högsta inkomsterna. Det är exempelvis mer än tre gånger större andel kvinnor än män i åldersgruppen 30–39 år och med lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp som har sjukpenning.

Andelen sjukpenningfall är betydligt högre inom vård och utbildning än inom övriga näringsgrenar. Den skillnad som syns på total nivå verkar dock försvinna om skillnader i kön och lön mellan näringsgrenarna beaktas.  

Alecta finansierar forskning om tjänstemännens sjukfrånvaro     

- Analysarbetet har inte bara gett oss svar, utan även insikten att mer analys och mer forskning behövs om tjänstemännens sjukfrånvaro. Det är i särskilt viktigt eftersom tjänstemannakollektivet växer. Antalet tjänstemän med ITP har vuxit med 30 procent de senaste 11 åren, och ökningen finns inom alla näringsgrenar, säger Fredrik Palm.

För att ytterligare öka kunskapen på området har Alecta beslutat att finansiera ett forskningsprojekt under 2021 om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän. Projektet bedrivs av Kristin Farrants och Kristina Alexandersson, på Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet.

Metod

Statistiken avser sjukfall för personer försäkrade i Alecta, ITP 1 och ITP 2, under perioden 2009 till och med 2020. För 2009 avser statistiken andelen sjukfall vid utgången av oktober månad. För övriga år avser statistiken utgången av juni månad.

För att vara ett långt sjukfall och därmed räknas med i statistiken behöver den försäkrade ha varit sjuk i mer än 90 dagar i följd alternativt varit sjuk fler än 105 dagar sammanlagt under den senaste tolvmånadersperioden, uppbära antingen sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan samt ha ett sjukbeslut i Alecta. Detta innebär att personen uppbär sjukpension hos Alecta. Sjukersättning, som tidigare kallades förtidspension, är en ersättning till dem som med största sannolikhet inte kan komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Alecta commits to invest USD 100 Million in new blended finance bond16.6.2021 06:00:00 CEST | Press release

Alecta, Sweden’s largest private pension fund, has invested approximately USD 100 million in a new social bond – Financing For Healthier Lives. The bond is emitted by a non-profit company facilitated by responsAbility, one of the leading asset managers in the field with more than USD 10 Billion invested in emerging markets. Sida, Sweden’s government agency for development cooperation, enables private funding of aid projects by issuing a guarantee.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum