Ny studie: Bli bättre chef med hjärnforskning

Dela

Vad blir resultatet när chefer får kunskaper och verktyg för att leda i linje med hur hjärnan fungerar? Sju chefer har djupintervjuats i en ny studie och resultatet visar att cheferna leder med större säkerhet och känner sig mindre stressade. Cheferna har bland annat utvecklat sitt bemötande till medarbetarna och fått verktyg för att hantera svåra situationer. Det har lett till ett mildare klimat i arbetsgrupperna.

Lena Skogholm
Lena Skogholm

– Jag har fått ökad förståelse för hur vi människor fungerar och på olika sätt faktiskt är sammanlänkande, säger Sofie Skogaby, Stockholm stad, en av cheferna som intervjuats i studien. Genom ökad insikt kan jag förhålla mig till mitt uppdrag som ledare på ett bättre sätt. Studien Talkmap – en kommunikationsmodell för bättre ledarskap? är gjord av beteendevetaren Anna Andersson i hennes examensuppsats på Högskola Väst. 

Modellen Talkmap är utvecklad av beteendevetaren Lena Skogholm som specialiserat sig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen. Lena är inte förvånad över att kunskaper om hjärnan ger dessa resultat. – Det blir en naturlig följd när vi samarbetar med hur vi faktiskt fungerar, menar hon. Därför brinner hon för att sprida kunskaperna vidare då hon gång på gång sett vilka vinster de ger i vardagen.

Väska full av verktyg

Elisabet Farving, SVT, en annan av cheferna som intervjuats i studien, säger att hon efter att ha fått dessa kunskaper alltid har med sig två handväskor till jobbet. – Min vanliga handväska som alla kan se och den nya osynliga. I den osynliga ligger verktyg och lärdomar jag plockar fram i vardagen. Det känns skönt att ha den osynliga väskan med mig när jag står inför jobbiga situationer som chef.

Cheferna i studien uttrycker att modellen gett dem ett mervärde eftersom den går att använda hemma också, i familjen. – Jag reflekterar mycket mer nu, även hemma med barnen, det har varit klockrent och lett till mindre konflikter, säger en av dem. – Fungerar även hemma med familjen och har gett ett stort mervärde för mig som privatperson för jag vågar uttrycka mer vad jag känner, menar en annan av cheferna.

Lugnare och minskad stress på jobbet

Samtliga chefer i studien uppger att när de använder kunskaperna ger det ringar på vattnet för det interna samarbetet. Möten upplevs numer som lugnare och fyllda med en förståelse för sina medarbetare.I den stressade vardagen och med tanke på att den psykiska ohälsan ökat markant till följd av det, är detta en mycket viktig aspekt, menar Lena Skogholm.

Flera av cheferna i studien säger att arbetsgruppen fått ett gemensamt språk för stress på jobbet.
– Säger någon att mitt stressrör är fullt så förstår alla, det behöver inte förklaras närmare. Medarbetarna har fått lättare att sätta ord på hur de mår med hjälp av verktygen och jag har då lättare att bemöta dem i detta. Cheferna har också fått lärdomar att hantera egen stress. Resultatet blev att de bättre kunde möta upprörda medarbetare, visa omtanke, förklara varför situationen uppstod och reflektera med medarbetaren hur situationen kan hanteras på ett bättre sätt. Den sociala kompetensen hos cheferna utvecklades vilket påverkade hela arbetsgruppen.

Påverkar den sociala arbetsmiljön

Oförståelse, konflikter och stress är en grogrund för sjukskrivning på många arbetsplatser. Att arbeta med den sociala arbetsmiljön är ett krav från Arbetsmiljöverket from den 31 mars i år. En av cheferna i studien beskriver särskilt om hur hens anställda som sitter i kundtjänst mår mycket bättre idag när de fått verktyg i att bemöta upprörda kunder.

Lena Skogholm är aktuell med föreläsningen ”God social arbetsmiljö – Hur gör man?” (kostnadsfri) i Stockholm 11 april. – Jag kommer bland annat ta upp hjärnforskning som förklara vad som sker med oss när vi blir upprörda eller stressade och hur vi kan möta personer på respektfullt sätt då. Vad som händer med oss när vi möter energitjuvar eller negativa personer som får oss ur balans och vad vi kan göra åt det.

CHEFERNA I STUDIEN UPPGER ATT DE:

  • Har blivit bättre på bemötande och kommunikation.
  • Känner sig mindre stressade och mer säkra som ledare.
  • Upplever mer kontroll på samtal och möten.
  • Utvecklat förmågan att visa större förståelse och bekräfta medarbetarna.
  • Har en mer positiv grundton.
  • Har fått fler verktyg att använda i sitt ledarskap, särskilt i svåra situationer.
  • Reflekterar mer över sitt ledarskap för att prestera bättre nästa gång.

Källor:
Studien: Talkmap – en kommunikationsmodell för bättre ledarskap? av Anna Andersson, Högskola Väst.
Boken: BEMÖTANDEKODEN – Bättre stämning på jobbet! av Lena Skogholm. Ges ut 2016.

Läs mer:
http://www.talkmap.se/god-social-arbetsmiljo/ 

Vid frågor kontakta
Lena Skogholm, grundare Talkmap, beteendevetare, föreläsare
Tfn 0707-10 43 00, Mejl lena@talkmap.se 

Kontaktuppgifter till chefer som blivit intervjuade:
Elisabet Farving , SVT, elisabet.farving@svt.se
Sofie Skogaby, Stockholm stad, sofie.skogaby@stockholm.se  

Nyckelord

Kontakter

Lena Skogholm
Grundare Talkmap, beteendevetare, föreläsare
Tfn 0707-10 43 00
Mejl lena@talkmap.se

Kontaktuppgifter till chefer som blivit intervjuade:

Elisabet Farving , SVT
elisabet.farving@svt.se

Sofie Skogaby, Stockholm stad
sofie.skogaby@stockholm.se

Bilder

Länkar

Om

Lena Skogholm är grundare av TALKMAP - modellen med konkreta verktyg baserade på hjärnforskning, som studien bygger på. Med bakgrund som beteendevetare och pedagog har hon specialinriktat sig på hur vi får nytta av hjärnforskning i vardagen på ett konkret sätt som ger mätbara resultat. Hon föreläser och utbildar i ämnet och ger verktyg vi kan använda för att samarbeta med det som händer i hjärnan. En guide för vardagens alla relationer och hur vi kan möta varandra, inte minst i svåra situationer.