Boinstitutet

Ny studie: Ensamheten ökar bland unga

Dela

Var fjärde ung känner sig ensam, det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2015. Den plats där unga oftast känner sig ensamma är i hemmet, det visar en ny enkätstudie från Boinstitutet och Ungdomsbarometern. Enligt unga själva skulle lägre boendekostnader bidra till att minska problemet.

Foto: Adobe Stock Photo
Foto: Adobe Stock Photo

Den ofrivilliga ensamheten är ett växande problem för folkhälsan. Att ensamheten ökar har flera orsaker, bland annat ökad psykisk ohälsa, sociala medier samt stress i skolan och arbetslivet. Vilken betydelse bostaden har för ensamheten är fortfarande ett förhållandevis outforskat område.

- Hemmet är den plats där vi spenderar mest tid, och då känns det självklart att undersöka vad vi kan göra där för att minska ensamheten, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Läs hela rapporten här

Ensamheten störst i hemmet

I enkätensvaren från 15 till 24-åriga i Sverige svarar var fjärde att de upplever livet som ensamt. Det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2015. Även andelen som känner att livet är tråkigt och otryggt har ökat under perioden. På frågan om var de känner sig ensamma, svarar var tredje (32%) hemmet, vilket gör bostaden till den plats vid sidan av arbete/skolan (30%) där unga känner störst ensamhet.

Andelen ensamma är lika stor bland de som flyttat hemifrån som hos de som inte gjort det. I gruppen som flyttat hemifrån känner sig 14% ensamma i sitt hem varje dag och 44% en till flera gånger i veckan. Känslan av ensamhet i hemmet är ungefär lika mellan könen. Ett kanske oväntat resultat är att var fjärde som bor med en partner känner sig ensamma hemma varje dag.

Vanligare att unga i studentboende känner sig ensamma

Unga i studentlägenhet är den grupp där störst andel (92%) känner sig ensamma totalt sett, dvs från en dag i månaden till varje dag.

Var femte (19%) som bor i hyresrätt uppger att de känner sig ensamma varje dag. För övriga boendeformer känner sig en av tio unga (10-11%) ensamma varje dag.

Unga efterfrågar lägre boendekostnad

Lägre boendekostnad för att ha råd med sociala aktiviteter är det förslag som flest unga anser kunna bidra till att minska ensamheten i hemmet (25%). På andra plats kommer arrangerade sociala aktiviteter för grannar (22%). På tredje plats kommer gemensamma sociala ytor i anslutning till bostaden (20%). På fjärde och femte plats kommer digital social app för grannar (16%) och att bo kollektivt och dela kök och vardagsrum (15%). Sist bland de tio alternativen rankas delad kontorsyta för att arbeta eller studera hemifrån (7%).

Observera att en tredjedel svarar att inget av alternativen kan minska deras ensamhet, vilket bekräftar att ensamhetsproblematiken är större än enbart en fråga om hur vi bor.

-Vid sidan av insatser som förbättrar ungas psykiska hälsa generellt finns det anledning att titta närmare på hur vi kan bygga och planera bostäder på ett sätt som motverkar ensamhet, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Skillnader i behov mellan unga i hyresrätt och bostadsrätt

Bland unga som hyr sin bostad (hyresrätt och studentlägenhet) anses lägre boendekostnad för att ha råd med sociala aktiviteter vara det förslag som flest anser kunna minska ensamheten. Det som rankas högst bland unga i bostadsrätt är alternativet möten för att utveckla boendet tillsammans med grannar. Vad skillnaden beror på går med enkätsvaren som grund inte dra några säkra slutsatser om. Statistik från SCB visar emellertid att ekonomiskt resurssvaga hushåll oftare bor i hyresrätt, samt att hyresgäster har ett mindre konsumtionsutrymme efter att hyran är betald. Sammantaget indikerar det att preferenser gällande lösningar på ensamheten speglar ungas socioekonomiska villkor. Det vill säga att unga i hyresrätt generellt sett har mindre i plånboken efter att hyran är betald och därför i högre grad efterfrågar lägre boendekostnad.

-Det finns mycket som bostadsbranschen och kommunerna kan göra för att minska ensamheten bland unga i boendet, exempelvis att erbjuda kompiskontrakt, delade och gemensamma sociala ytor, lokaler och aktiviteter för de boende, säger Moa Andersson

Rapportsläpp och seminaium 3 mars

Den 3 mars, kl 09.00-10:30, sänder Boinstitutet direkt på Facebook från det seminarium som arrangeras med rapporten som utgångspunkt. Inbjudna talare är experter på ensamhet och bostadsfrågor, och kommer diskutera resultaten i rapporten och hur vi kan minska ensamheten i boendet.

Här kan du se seminariet live på Facebook   

Observera att seminariet är fullbokat.

Är du journalist, maila moa.andersson@boinstitutet.se för att få ackreditering.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Boinstitutet
Boinstitutet
Norrlandsgatan 7
11143 Stockholm

+46 76 125 11 01http://boinstitutet.se

Om oss

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.Boinstitutet startades 2017 och är ett initiativ från Hyresgästföreningens Riksförbund

 

 

Följ Boinstitutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boinstitutet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum