VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ny studie om effektivare transporter vid e-handel

Dela

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Nu startar en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra dessa transporter mer energieffektiva.

Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Foto: VTI/Hejdlösa bilder

E-handeln av dagligvaror utgör en liten del av den totala livsmedelsförsörjningen i Sverige. Samtidigt är tillväxten stark och den rådande coronakrisen har inneburit att alltfler väljer att e-handla sin mat. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som VTI ledde konstaterades att e-handeln innebär möjligheter att minska transporterna och att det just nu finns stora möjligheter att utveckla långsiktigt hållbara lösningar.

Framförallt finns det en stor möjlighet till energieffektivisering i sistamilen-transporterna, det vill säga den sista delen av transporten till kund, bland annat genom samverkan mellan olika aktörer. Sistamilen-transporterna är ofta den dyraste delen av distributionskedjan med högst miljöpåverkan.

Nu har en förstudie startats där forskare på VTI och Chalmers Industriteknik ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

– För att åstadkomma en högre energieffektivitet i sistamilen-transporterna behöver man skapa förutsättningar för ökade fyllnadsgrader och större skalfördelar, säger Linea Kjellsdotter Ivert, forskare på VTI, som leder förstudien.

– Det finns flera sätt att åstadkomma detta men olika logistiklösningar är förknippade med olika målkonflikter och är olika svåra att implementera. Det innebär att logistiklösningarna mest troligen kommer se olika ut beroende på vad konsumenter efterfrågar och hur förutsättningarna ser ut i det område där e-handel erbjuds.

Förutom att identifiera och vidareutveckla logistiklösningar, kommer projektet att identifiera vilka aktörer som behöver involveras för att få till olika logistiklösningar och vem som ska göra vad. Dessutom ska forskarna utvärdera hur stor effekt olika logistiklösningar förväntas ha och identifiera de lösningarna som har störst potential att utveckla vidare i fortsatt forskning.

Projektet, som kallas Energieffektiv sistamilen distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller (ELLA), pågår till 31 augusti 2021 och finansieras av Trafikverket.

Ytterligare information

Linea Kjellsdotter Ivert, forskare på VTI, linea.kjellsdotter@vti.se, 031-750 26 33

Bilder

Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum