Röda korset

Ny studie: Så mår nyanlända barn i Sverige

Dela

En klar majoritet av nyanlända barn och unga uppger att de mår bra och är tillfreds med livet. Samtidigt uppger vart femte barn att de känt sig illa behandlade på grund av sin bakgrund, det framgår av studie som Röda Korsets Högskola och Folkhälsomyndigheten genomfört på uppdrag av regeringen.

Studien visar att det är avgörande att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.
Studien visar att det är avgörande att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.

Röda Korsets högskola har i samarbete med Folkhälsomyndigheten gjort en enkätundersökning bland mer än 2 500 barn och unga i åldrarna 12–18 år som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien. Undersökningen är en av de mest omfattande som gjorts av hälsa och levnadsförhållanden bland nyanlända barn och unga i ett höginkomstland.

Studien visar att: 

  • Nästan alla tillfrågade, över 95 procent, svarar att de mår bra och att en klar majoritet, 70 procent, känner att de är tillfreds med livet.
  • De allra flesta, 90 procent, uppger också att de har det bra i skolan och att det är viktigt att det går bra i skolan.
  • 15 procent uppger att de ibland, ofta eller alltid blir retade eller mobbade av andra elever, och vart femte barn har känt sig illa behandlat på grund av sin bakgrund.

Skolans stöd och resurser är avgörande
De allra flesta säger att de har de bra i skolan och att det är viktigt att det går bra i skolan. Samtidigt förekommer upplevelser av diskriminering och mobbing. Totalt 15 procent av både flickor och pojkar uppgav att de ibland, ofta eller alltid blir retade eller mobbade av andra elever och att vart femte barn har känt sig illa behandlat på grund av sin bakgrund.

– I en ny miljö är känslan av trygghet mycket viktig för barns hälsa. Att uppmärksamma skolans sociala miljö, och rikta insatser för att främja sunda elevrelationer och jämlikhet kan därför vara särskilt hälsofrämjande för nyanlända barn, säger Fredrik Saboonchi, professor vid Röda Korsets Högskola.

Många upplever också att skolarbetet är svårt, och var fjärde barn säger sig ha svårt med språket. En av slutsatserna av studien är att skolans stöd och resurser är avgörande, så att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.

– Att klara skolan ger i sin tur förutsättningar för en fortsatt god hälsa. Nyanlända barn är i en känslig fas i livet och betydelsen av skolan och dess stödjande funktion kan inte överskattas, säger Anna-Karin Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta om studien:
- Totalt 2 559 nyanlända barn i åldrarna 12–18 år besvarade en enkät som skickats till ett slumpmässigt urval av 10 000 barn som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien.
- De hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige och hade blivit mottagna av kommuner mellan 2014 och 2018.
- De flesta bodde med en eller båda av sina föräldrar, men nästan var femte var ensamkommande.
- Enkätundersökningen har genomförts under 2018 av Röda Korsets Högskola i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Studien har gjorts på uppdrag av regeringen.
- Rapporten ger en översiktlig bild av undersökningens resultat. Resultaten i undersökningen kommer att ligga till grund för fortsatta analyser.

Läs mer:
Rapporten Hur mår nyanlända barn i Sverige? Resultat från en kartläggning av hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland barn från Afghanistan, Irak och Syrien.

Kontakter

Bilder

Studien visar att det är avgörande att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.
Studien visar att det är avgörande att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.
Ladda ned bild
Fredrik Saboonchi, professor vid Röda Korsets Högskola.
Fredrik Saboonchi, professor vid Röda Korsets Högskola.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Nomineringarna till Röda korsets journalistpris är klara5.3.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Varje år drabbas miljontals människor av katastrofer och krig. Därför vill Röda Korset belöna en journalistisk gärning – i form av ett reportage eller särskild satsning - som 2019 ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i Sverige. Priset kan gå både till en enskild journalist eller ett medieteam.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum