Noviral

Ny studie: Snabbtestet för antikroppar som uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav

Dela

En ny studie från Uppsala universitet fastställer att ett snabbtest för antikroppar uppfyller det högsta prestandakravet som Folkhälsomyndigheten kommunicerat och således kan användas på individnivå även för de lägsta prevalensnivåerna. "Vi är glada över att kunna leverera det enda snabbtest på den svenska marknaden som till vår kännedom är så välstuderat och som uppfyller myndighetens högsta rekommendationsnivå i en svensk studie, vilket är ett väldigt bra betyg", säger Mikael Jämtberg, vd för Noviral som är leverantör av det aktuella snabbtestet i en kommentar till studien.

Studien fastställer att det snabbtest Noviral levererar uppfyller det högsta prestandakravet som Folkhälsomyndigheten kommunicerat och kan således användas på individnivå även för de lägsta prevalensnivåerna. Foto: Noviral
Studien fastställer att det snabbtest Noviral levererar uppfyller det högsta prestandakravet som Folkhälsomyndigheten kommunicerat och kan således användas på individnivå även för de lägsta prevalensnivåerna. Foto: Noviral

Det är forskare vid Uppsala universitet som nu har slutfört en av de större studier som gjorts på testet. Forskarna har genomfört studien i enlighet med de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har satt upp för tester som används för att påvisa antikroppar. Forskarna har dessutom valt att ytterligare kvalitetssäkra studien genom att göra en validering av två olika produktionsbatcher. Slutsatsen av studien är att Novirals snabbtest uppfyller de officiella prestandakraven.

– Noviral för kontinuerliga dialoger med berörda myndigheter och forskare för att säkerställa att de produkter vi levererar håller den kvalitetsnivå som efterfrågas. Därför var det välkommet när Folkhälsomyndigheten tidigare i år publicerade riktlinjer gällande prestanda för tester som används i Sverige för att påvisa antikroppar mot covid-19.

Publikationen ger rekommendationer på känsligheten (sensitiviteten) och specificiteten som ett antikroppstest bör uppå samt hur stor kontrollpanel som bör användas vid beräkningen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer avser endast IgG-antikroppen. För IgM-antikroppen som många antikroppstest mäter ger myndigheten däremot inga rekommendationer utan nöjer sig med att konstatera att ett positivt IgM-antikroppssvar inte bör användas för att diagnosticera covid-19 eller för att bedöma om en individ är smittsam. Antikroppsvaret för IgM är med andra ord av mindre vikt i än antikroppssvaret för IgG.

– Noviral har sedan starten haft en tät dialog med forskare och har en god insyn i de olika aspekterna av antikroppstester. En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller antikroppstester är hur testen är uppbyggda. Olika antikroppstester använder sig av olika proteiner för att identifiera antikroppar, och ny forskning indikerar att möjligheten att identifiera antikroppar över tid beror på vilka proteiner testerna utnyttjar.

De flesta antikroppstester som finns idag är uppbyggda på antingen N eller S-proteinet. Det finns även tester som utnyttjar endast den receptorbindande delen av S-proteinet (RBD). Novirals test använder sig S1, vilket är en del av S-proteinet, medan de tester som är utvecklade av t.ex. Abbott och Roche använder sig av N-proteinet. Nya studier indikerar bland annat att antikropparna som binder mot N-proteinet försvinner snabbare än de som binder mot S-proteinet vilket implicerar att antikroppstester som använder sig av S är mer lämpliga att använda vid testning över tid på en större population.

– Forskning indikerar att antikroppar som binder mot S-proteinet är neutraliserande medan antikroppar som binder mot N-proteiner inte är neutraliserande. En neutraliserande antikropp kan hindra en viruspartikel från att infektera friska celler och det är således neutraliserande antikroppar som ger en person immunitet. Många av de vaccin som kommit längst i utvecklingen inkluderar därför S-proteinet men inte N-proteinet, vilket innebär att endast antikroppstester som använder S-proteinet kommer att användas för screening innan och efter vaccination.

Det antikroppstest Noviral levererar är ett av de mest utvärderade och validerade i världen, något som bland annat låg till grund för att man inom Nacka kommun valde att använda snabbtestet vid en stor testinsats.

– Studien fastställer att det snabbtest Noviral levererar uppfyller det högsta prestandakravet som Folkhälsomyndigheten kommunicerat och kan således användas på individnivå även för de lägsta prevalensnivåerna. Noviral har haft förtroende för testet sedan första leveranserna och ser positivt på att ytterligare forskning nu fastställer testets tillförlitlighet och prestanda.

Den pågående pandemin är och har varit en utmaning och kunskapsläget förändras löpande. Forskning bekräftar att de bästa snabbtesterna håller en kvalitetsnivå i paritet med de bästa laboratorietesterna och Noviral kommer fortsätta att, i samråd med berörda myndigheter och parter, driva fokuset mot specifika testers kvalitet och fördelar, och inte schablonisera baserat på typ av test.

– Förhoppningen är att det stärkta kunskapsläget framöver bidrar till att myndigheter, vård, företag och organisationer fortsätter se antikroppstest som ett adekvat sätt att bidra till att få en överblick över smittspridningen och säkerställer att de bästa testerna används och där alla parametrar som kvalitet, kostnad, tillgänglighet och testets uppbyggnad vägs in. På längre sikt kan det även komma att finnas ett användningsområde i samband med vaccination vilket blir mycket intressant och Noviral fortsätter att följa utvecklingen, avslutar Mikael Jämtberg.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Studien fastställer att det snabbtest Noviral levererar uppfyller det högsta prestandakravet som Folkhälsomyndigheten kommunicerat och kan således användas på individnivå även för de lägsta prevalensnivåerna. Foto: Noviral
Studien fastställer att det snabbtest Noviral levererar uppfyller det högsta prestandakravet som Folkhälsomyndigheten kommunicerat och kan således användas på individnivå även för de lägsta prevalensnivåerna. Foto: Noviral
Ladda ned bild

Länkar

Om

Noviral
Noviral
Västmannagatan 3
111 24 Stockholm

https://noviral.se

Noviral är ett bolag som grundades till följd av utbrottet av Covid-19 med visionen att hjälpa svenska bolag och organisationer att snabbt och tryggt få tillbaka sin personal till arbetsplatsen. Bolaget erbjuder högkvalitativa tester för Covid-19, utförande, expertis och rådgivning samt digitala lösningar för smitt- och symtomuppföljning. Ett helhetskoncept som ger det stöd och struktur som kommer behövas för organisationer som på ett säkert sätt successivt ska röra sig tillbaka mot en normal vardag. Noviral stödjer även forskning och svenska myndigheter genom datainsamling. Bolaget är grundat av ett entreprenörer och investerare inom medicin, teknik och logistik. Noviral har även sedan starten haft ett medicinskt advisory board som bistår med rådgivning och expertiskunskaper inom medicin, forskning och immunologi. 

Följ Noviral

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Noviral

Ny studie ska ta reda på vilka konsekvenser covid-19 på sikt orsakar för vår hälsa31.8.2020 10:08:35 CESTPressmeddelande

Forskare har fått etikgodkännande för att samla aggregerade testdata från Noviral och tillsammans med Institutionen för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet använda data som underlag för att bland annat se om vissa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller mediciner som kortison och cytostatika påverkar antikroppsuppkomst samt vilka konsekvenser covid-19 på sikt orsakar för vår hälsa.

Noviral lanserar DigiTrack – kan bli avgörande för ett säkert öppnande av samhället i spåren av covid-1926.8.2020 08:47:10 CESTPressmeddelande

Novirals digitala verktyg DigiTrack lanseras nu. DigiTrack ger möjlighet att följa symtom och smittspridning och därmed effektivt förebygga nya covid-19-utbrott. DigiTrack kan bli avgörande för hur bland annat företag och organisationer öppnar upp sin verksamhet tryggt och säkert och lanseras i tid till höstens stora utmaningar inom många sektorer.

Studie med Novirals antikroppstester visar: Nära hälften med antikroppar symtomfria – viktig kunskap inför hösten17.8.2020 11:44:22 CESTPressmeddelande

Nyligen publicerade den vetenskapliga tidskriften Infection Ecology and Epidemiology en av de första studierna i Sverige som undersökt antikroppsprevalens bland vårdpersonal på äldreboenden. Studien, som uppmärksammats såväl på hemmaplan som internationellt, har genomförts av läkare och bygger på sekundärdata från Novirals antikroppstester. Bakom studien står bland annat Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum