Teknikföretagen

Ny teknikbok ska bredda bilden av teknik i skolan

Dela

Globala samhällsutmaningar som rör klimat, framtidens transporter, demokrati och hälsa står i fokus i ”Teknik - 10 lektioner i att förändra världen”, en ny teknikbok för högstadiet som arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen tagit fram ihop med forskaren Ulrika Sultan. Syftet är att fler ska känna sig inkluderade i teknikundervisningen.

Bild på den nya teknikboken.
Bild på den nya teknikboken.

Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation. För att behålla den positionen måste ännu fler få upp ögonen för hur intressant det är att jobba med teknik. Det är ett känt faktum att tjejer väljer tekniska utbildningar och jobb i lägre utsträckning än killar. Enligt Skolverkets preliminära statistik gällande läsåret 2018/2019 har andelen tjejer som söker till teknikprogrammet visserligen ökat, och ligger nu på 18,1 procent. Tyvärr håller de könsstereotypa utbildningsvalen i sig även högre upp i åldrarna på högskolan.

Grundskolan spelar en avgörande roll när det kommer till att göra teknikämnet tillgängligt för alla elever. För att inspirera och stötta tekniklärare har Teknikföretagen tagit fram boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” där de samhällsproblem som presenteras till varje kapitel knyter an till områden ungdomar visat intresse för, och utgår från nyhetsrapportering, globala FN-mål och olika företags framtidsvisioner inom de olika områdena.

–  När Skolinspektionen granskade teknikundervisningen häromåret framkom det att bristen på relevans är en av de största utmaningarna. Eleverna ansåg helt enkelt inte att den undervisning de fick var relevant, och därmed inte tillräckligt intressant, säger Li Ljungberg, expert kompensförsörjning Teknikföretagen. Om vi tydligare kan visa hur teknik kommer in överallt och hur viktigt det är med teknikkunskaper för att påverka utvecklingen så tror vi att vi kan engagera fler, och tjejer i synnerhet, att välja teknik. Vi har fortfarande väldigt könsbundna gymnasieval i Sverige. Oavsett om man söker sig till ett renodlat teknikföretag eller inte så krävs teknisk förståelse idag.

Den nya teknikboken är framtagen ihop med Ulrika Sultan som är redaktör för boken. Ulrika Sultan har en bakgrund som ämneslärare i teknik. Sedan 2016 forskar hon på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder. Genom att visa en mer varierad bild av teknik, men också lyfta inspirerande personer inom teknikyrken är målet att kunna stödja ett fortsatt intresse för teknik bland flera.

Boken, som är kostnadsfri för lärare, riktar sig främst till lärare som undervisar i årskurs 7-9. På hacktheworld.se kan man både ladda ner boken digitalt och beställa ett tryckt exemplar.

Om teknikämnet i grundskolan

Teknik infördes som ett eget ämne i grundskolan i samband med den nya läroplanen 1980.  Under en lång period hade teknikämnet gemensam undervisningstid med No-ämnena, men 2017 fick ämnet en egen garanterad undervisningstid om 200 timmar i grundskolan. Teknik är ett av ämnena med högst andel obehöriga lärare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild på den nya teknikboken.
Bild på den nya teknikboken.
Ladda ned bild
Ulrika Sultan, redaktör för "Teknik - 10 lektioner i att förändra världen".
Ulrika Sultan, redaktör för "Teknik - 10 lektioner i att förändra världen".
Ladda ned bild
Elin Östblom, ungdomskommunikatör Teknikföretagen, och Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning Teknikföretagen, står bakom boken ihop med Ulrika Sultan.
Elin Östblom, ungdomskommunikatör Teknikföretagen, och Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning Teknikföretagen, står bakom boken ihop med Ulrika Sultan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Teknikföretagen
Teknikföretagen
Storgatan 5
114 85 Stockholm

http://www.teknikforetagen.se

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum