Skogsstyrelsen

Ny tjänst: bättre koll på skogen med din mobil

Dela

Skogsstyrelsen har sjösatt en ny tjänst där du kan få hela din skog på fickan. Med hjälp av mobiltelefonen går det nu att koppla upp sig och se detaljerade kartor över skogen som underlättar för planering och åtgärder.

Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.
Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.

I de nya så kallade webbapparna kan användaren enkelt ta fram kartor från Skogsstyrelsens båda tjänster Skogliga grunddata och Skogens pärlor. Med hjälp av kartorna kan användaren till exempel se trädhöjd, markfuktighet, volym och trädslag men också få koll på hur det blev efter avverkningen och hur det går med återväxten. Satellitkartor underlättar att göra bedömningar om trädslag och bonitet. Fuktighetskartor kan visa var det är lämpligt att dra en väg. Självklart kan du med hjälp av telefonens GPS se din egen position i kartan.

– Att få med sig kartorna ut på det här enkla sättet kommer ytterligare att underlätta för planeringen av olika åtgärder i skogen. En skogsägare som har bra koll får också ett bra resultat och kan öka tillväxten och ta större miljöhänsyn. Vi får helt enkelt en bättre skog, säger Liselott Nilsson, ansvarig för Skogliga grunddata på Skogsstyrelsen.

Kartan Satellitortofoto kombinerar detaljerna från flygbilderna med färgerna från satellitbilderna och framhäver skillnader i trädslag. Samtidigt visar den var det finns nya skogsbilvägar och nyupptagna hyggen.

Webbappens startkarta har en smart funktion som gör det enkelt att byta mellan flygbild, karta och terrängbild. Därför är det mycket lätt att orientera sig och samtidigt bedöma höjdskillnader i terrängen.

I tjänsten Skogens Pärlor visas mer än en halv miljon värdefulla skogsområden som brandfält, ädellövskogar och örtrika bäckmarker. Här finns också kultur- och fornlämningar utmärkta som är viktigt att ha kännedom om så man inte orsakar skador. 

– Tjänsten är snabb och lätt att nå utan inlogg. Målet är att alla ska ha rätt information om skogen när man behöver den, säger Agneta Jonsson, ansvarig för Skogens pärlor på Skogsstyrelsen.

Webbapparna laddas inte ned som en vanlig app utan nås med telefonen via Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogsstyrelsen.se/webbappar eller direkt via https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp. Webbappen kräver Internet-uppkoppling för att fungera.

Även tjänsten Mina sidor finns som webbapp där skogsägaren utöver kartorna även har information om sin egen skog.

Mer information:

Liselott Nilsson, ansvarig Skogliga grunddata, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen, 090-15 83 42, 070-345 09 42, liselott.nilsson@skogsstyrelsen.se

Agneta Jonsson, ansvarig Skogens pärlor, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen, 0270-42 98 06, 070-214 45 34, agneta.jonsson@skogsstyrelsen.se eller.

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.
Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum