Skogsstyrelsen

Ny tjänst: bättre koll på skogen med din mobil

Dela

Skogsstyrelsen har sjösatt en ny tjänst där du kan få hela din skog på fickan. Med hjälp av mobiltelefonen går det nu att koppla upp sig och se detaljerade kartor över skogen som underlättar för planering och åtgärder.

Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.
Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.

I de nya så kallade webbapparna kan användaren enkelt ta fram kartor från Skogsstyrelsens båda tjänster Skogliga grunddata och Skogens pärlor. Med hjälp av kartorna kan användaren till exempel se trädhöjd, markfuktighet, volym och trädslag men också få koll på hur det blev efter avverkningen och hur det går med återväxten. Satellitkartor underlättar att göra bedömningar om trädslag och bonitet. Fuktighetskartor kan visa var det är lämpligt att dra en väg. Självklart kan du med hjälp av telefonens GPS se din egen position i kartan.

– Att få med sig kartorna ut på det här enkla sättet kommer ytterligare att underlätta för planeringen av olika åtgärder i skogen. En skogsägare som har bra koll får också ett bra resultat och kan öka tillväxten och ta större miljöhänsyn. Vi får helt enkelt en bättre skog, säger Liselott Nilsson, ansvarig för Skogliga grunddata på Skogsstyrelsen.

Kartan Satellitortofoto kombinerar detaljerna från flygbilderna med färgerna från satellitbilderna och framhäver skillnader i trädslag. Samtidigt visar den var det finns nya skogsbilvägar och nyupptagna hyggen.

Webbappens startkarta har en smart funktion som gör det enkelt att byta mellan flygbild, karta och terrängbild. Därför är det mycket lätt att orientera sig och samtidigt bedöma höjdskillnader i terrängen.

I tjänsten Skogens Pärlor visas mer än en halv miljon värdefulla skogsområden som brandfält, ädellövskogar och örtrika bäckmarker. Här finns också kultur- och fornlämningar utmärkta som är viktigt att ha kännedom om så man inte orsakar skador. 

– Tjänsten är snabb och lätt att nå utan inlogg. Målet är att alla ska ha rätt information om skogen när man behöver den, säger Agneta Jonsson, ansvarig för Skogens pärlor på Skogsstyrelsen.

Webbapparna laddas inte ned som en vanlig app utan nås med telefonen via Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogsstyrelsen.se/webbappar eller direkt via https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp. Webbappen kräver Internet-uppkoppling för att fungera.

Även tjänsten Mina sidor finns som webbapp där skogsägaren utöver kartorna även har information om sin egen skog.

Mer information:

Liselott Nilsson, ansvarig Skogliga grunddata, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen, 090-15 83 42, 070-345 09 42, liselott.nilsson@skogsstyrelsen.se

Agneta Jonsson, ansvarig Skogens pärlor, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen, 0270-42 98 06, 070-214 45 34, agneta.jonsson@skogsstyrelsen.se eller.

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.
Med den nya tjänsten gör färgerna det lätt att skilja mellan olika trädslag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum