Underbara ADHD

Ny tjänst ska minska kaoset i coronatider för en halv miljon svenskar med adhd

Dela

ADHD-banken är en ny kostnadsfri tjänst framtagen för att möta det ökande behov av stöd och rådgivning kring hur man får en komplex vardagssituation att gå ihop, om man lever med eller nära adhd. Tjänsten samlar och erbjuder vägledning från några av landets främsta experter på området, och har tagits fram av Underbara ADHD som är en av landets största plattformar för adhd-relaterade frågor.

Omkring 500 000 svenskar lever uppskattningsvis med någon form av adhd i dag. Tillsammans med alla som berörs ökar siffran ytterligare. Kunskap och hjälp finns, men att få rätt stöd i tid är än i dag en stor utmaning för många. Och i takt med fortsatt ovisshet kring Covid-19, samt arbete hemifrån under hösten, ökar också utmaningarna och stödbehovet för alla som lever med adhd i någon form. Något som legat till grund för utvecklingen av ADHDbanken.

– Personer med neuropsykiatriska diagnoser, som t ex adhd, och deras anhöriga har länge kämpat hårt för att försöka få en någorlunda fungerande vardag. Redan bristfälliga resurser inom skola, vård, socialtjänst och andra instanser har i och med coronakrisen blivit ännu tydligare. Närmare 8 av 10 uppger att de påverkats i hög grad och 82 % påvisar att deras familjesituation förändrats drastiskt med bland annat hög psykisk press, enligt en rapport från Attention* I samband med skolstarten aktualiseras detta än mer, säger Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD.

Frågor som ställs via adhdbanken.se fördelas av en chatbot så att rätt expert kan besvara den specifika frågan. Alla svar är personliga i syfte att erbjuda stöd utifrån unika behov och förutsättningar. För att göra tjänsten än mer personlig kommer även en funktion för livechatt med experter att adderas längre fram.

Utvecklingen och lanseringen av ADHD-banken stöttas av Takeda samt Karolinska Institutets kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (KIND). Med ambitionen att ”ingen som lever med adhd ska känna sig hjälplös” är detta ett första steg för att förändra vardagen för alla som lever med adhd i någon form.

*Källa: Riksförbundet Attentions rapport “Rutiner slås sönder och plötsligt står vi helt utan stöd” (4 maj 2020)

Kontakter

Georgios Karpathakis Jaenson
Grundare & VD, Underbara ADHD
0739 332 012
jojje@underbaraadhd.se

Bilder

Om

Underbara ADHD är en organisation och digital plattform där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård och andra intresserade kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra. Vi arbetar för att skapa ett Sverige där fantasin är den enda begränsningen för alla som lever med adhd.

Följ Underbara ADHD

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.