Solna stad

Ny trafikplan för ett växande och hållbart Solna

Dela

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2021 om en ny trafikplan för Solna. Trafikplanen ska ligga till grund för planeringen av nya utbyggnadsområden i staden och för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön.

Solna växer och många vill bosätta sig och etablera verksamhet i staden. Det ställer krav på en utveckling av kommunikationerna och transportsystemet i takt med att staden växer. Kommunstyrelsen har därför antagit en ny trafikplan för Solna stad.

- Solna ska vara en växande och hållbar stad i framkant. Den nya trafikplanen skapar förutsättningar för Solna att fortsätta att växa och samtidigt ta viktiga steg i arbetet mot en klimatneutral stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna. 

Fyra nya strategier  

I trafikplanen finns fyra övergripande strategier som syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av stads- och trafikmiljön. De fyra strategierna innebär: 

 1. Minska behovet av resor och transporter med bil 
 2. Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken 
 3. Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse 
 4. Fortsätta utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Utöver dessa finns särskilda strategier för respektive trafikslag – gång- och cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik och godstrafik. Inriktningen är att främja framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i Solna för alla trafikslagen.

Det här gör Solna idag 

Arbetet med att utveckla transportsystemet Solna i enlighet med trafikplanen är redan påbörjat. Idag pågår flera projekt som syftar till att underlätta för stadens invånare och inpendlare: 

 • Utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden med tre nya stationer; Hagastaden, Södra Hagalund, Arenastaden 
 • Utbyggnaden av Mälarbanan med en ny pendeltågsstation i Huvudsta
 • Arbetet för att öppna upp kompletterande tunnelbane- och pendeltågsentréer, såsom Ekelund vid Västra Skogen och Solna Business Park intill Sundbybergs station
 • Utveckling av kollektivtrafiknoderna vid Solna station, Solna centrum och Sundbybergs station
 • Anläggning av kollektivtrafikfält på Huvudstaleden och Frösundaleden för att utveckla stombusstrafiken.
 • Omvandlingen av Solnavägen, Enköpingsvägen och Storgatan till levande stadsgator med plats för alla trafikanter
 • Optimering av trafiken i gatunätet för att underlätta framkomlighet och tillgänglighet
 • Utbyggnad av laddplatser för elbilar i gatumiljön
 • Utveckling av gång- och cykelvägnätet i Solna
 • Utveckling av gångstråken längs Råstasjön, Ulvsundasjön och Brunnsviken

Läs hela trafikplanen på solna.se.

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum