Sveriges Ingenjörer

NY UNDERSÖKING: Distansundervisning har lett till kraftiga försämringar enligt ingenjörsstudenterna

Dela

Fyra av tio ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. Dessutom svarar sju av tio att de mår sämre. Särskilt hårt drabbade är unga studenter och studenter i början av sin utbildning. Det visar en ny undersökning bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar. Förbundet uppmanar nu de tekniska högskolorna att agera.

– Nu måste högskolor och universitet förbereda för en återgång till undervisning på plats. Flera nya grepp kan bli nödvändiga för att behålla studenter och öka kvaliteten på utbildningarna, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Bland dem som går första året på ingenjörsutbildningen mår tre av fyra sämre. Över hälften menar att studieresultatet har försämrats som en följd av distansundervisningen. Många ingenjörsstudenter har ingenting emot distansundervisning i viss utsträckning. Men en knapp majoritet svarar ändå att det bara ska ske i undantagsfall eller helst inte alls.

Resultaten återfinns i en enkät som besvarats av 1500 av Sveriges Ingenjörers studerandemedlemmar.

I enkätens frisvar framgår att många gillar inspelade föreläsningar som underlättat självstudier och gett möjlighet att repetera inlärningen. Svårigheten att ställa frågor och bristen på sociala kontakter gör ändå att de allra flesta vill tillbaka till undervisning på plats.

– Ingenjörsutbildningar är långa och krävande utbildningar. Sämre studieresultat under ett av de första åren gör att det blir svårare att klara följande kurser, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Sveriges Ingenjörer anser att lärosätena kan underlätta studenternas studier, förbättra deras studieresultat och få dem att må bättre genom följande åtgärder:

- Håll inte universitet och högskolor stängda mer än nödvändigt.

- Undersök vilka stödinsatser som kan behövas för de studenter som halkat efter i något ämne. Identifiera särskilt dem som överväger att avsluta sin utbildning.

- Tydliggör uppdraget för studenthälsan på högskolan och stärk dess verksamhet.

-  Planera extra sociala evenemang för förstaårs- och andraårsstudenter som inte hittat det sociala stödet under pandemin.

 - Ta hjälp av studenterna och utveckla bättre undervisningsmetoder för distansundervisning.

Några av enkätresultaten:

  • 74 procent upplever hög eller mycket hög stress på ingenjörsutbildningarna och 40 procent uppger att den ökat under pandemin. De yngre uppger sig vara mer stressade än de äldre. Generellt är kvinnor något mer stressade än män, men båda grupperna upplever samma ökning av stressen.
  • Ett skäl som lyfts fram i svaren är svårigheter att hålla uppe motivationen: grupparbeten tar längre tid på distans och det är svårare att planera studierna. ”Mer att lämna in med mindre chans att få hjälp”, beskriver en ingenjörsstudent. Det sociala spelar även en stor roll: ”Stressen får ingen chans att minska genom studiesociala sammanhang som ger energi”, kommenterar en annan ingenjörsstudent
  • 4 av 10 ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. 7 av 10 svarar att de mår sämre
  • 3 av 4 bland förstaårsstudenterna mår sämre. Över hälften menar att studieresultatet har försämrats som en följd av distansundervisningen. 

Om enkäten
Undersökningen genomfördes under maj 2021 bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar. Totalt svarade 1500 på enkäten, varav 84 procent studerar till civilingenjör och 16 procent till högskoleingenjör.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 160 000 medlemmar ett av de största inom akademikerfederationen Saco. Se även sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum