Vision

Ny undersökning: Brist på resurser inom socialtjänsten gör att utsatta inte får rätt stöd

Dela

Trots miljardöverskott i kommunsektorn är landets socialtjänster underfinansierade. Resultat i en kommande rapport från Vision visar att bara var åttonde medlem inom socialt arbete anser att resurserna räcker för att ge människor det stöd de har rätt till. Vision varnar för att många kommuner kommer att ha svårt fullgöra sitt uppdrag när människor nu flyr till Sverige från Ukraina.

- Medarbetare och chefer ställs inför valet mellan att hålla budget eller att följa lagen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.
- Medarbetare och chefer ställs inför valet mellan att hålla budget eller att följa lagen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är högre vad än vad kommunerna har budgeterat för. De visar siffror från en kommande undersökning där drygt 1 400 av Visions medlemmar inom socialt arbete ingår. Endast var åttonde medlem upplever att verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose individens rättigheter. Obalansen mellan verksamhetens lagstiftade krav och resurserna leder till att människor i utsatta situationer inte får den hjälp som de har rätt till.

– Medarbetare och chefer ställs inför valet mellan att hålla budget eller att följa lagen och det är förstås helt orimligt. Läget är akut på många håll och nu ökar trycket ytterligare när människor som flyr kriget i Ukraina behöver stöd. Kommunerna måste utforma socialtjänsternas budget och uppdrag utifrån lagstiftningen men också ha kapacitet att hjälpa till vid kriser, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Resursbristen leder till långa väntetider och insatser som inte matchar individers behov menar medlemmarna, men den främsta konsekvensen är att det förebyggande arbetet uteblir. Enligt Vision är det allvarligt då det finns stora vinster att hämta för samhälle och individer med att ge stöd tidigt vid social problematik.

Av undersökningen framgår att särskilt socialsekreterare och skolkuratorer, som till stor del arbetar med barn och unga, uppger att resurserna inte räcker till. Vision ser nu en risk att mottagandet av flyktingar från Ukraina kommer att leda till ännu mindre tid för förebyggande arbete.

– Det finns en samsyn om att polisen inte ensamma kan bryta gängrekryteringen och att socialtjänsten har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Ett första steg är att socialtjänstens förebyggande arbete tydliggörs i socialtjänstlagen. Om inte det förebyggande arbetet ska prioriteras ner ytterligare behövs på kort sikt också extra resurser för att hjälpa de som är på flykt från Ukraina, säger Veronica Magnusson.

Vision menar också att det förebyggande och uppsökande arbetet är avgörande för att skapa förtroende och öka kunskapen om socialtjänstens verksamhet. När tid saknas för att förklara hur regelverket fungerar riskerar socialtjänsten även i framöver att bli en måltavla för kampanjer som syftar till att undergräva verksamheten och skapa misstro.

Läs Visions bifogade PM ”Vänd på stenen socialtjänsten fastnat under”. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24. För frågor om rapporten, kontakta Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg, tfn 08-789 64 37.

Kontakter

Bilder

- Medarbetare och chefer ställs inför valet mellan att hålla budget eller att följa lagen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.
- Medarbetare och chefer ställs inför valet mellan att hålla budget eller att följa lagen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Stora löneskillnader mellan chefer i Västernorrland18.5.2022 07:20:00 CEST | Pressmeddelande

Chefen i Fokus har kartlagt medellönen år 2021 för en rad olika enhetschefer i kommunerna. Statistiken visar att snittlönen varierar mycket beroende på var i landet man jobbar. Skillnaderna är också tydliga mellan kommunerna i Västernorrland. Exempelvis är medellönen för en chef inom äldreomsorgen 44 327 kronor per månad i Timrå, och 39 217 i Sollefteå. Här kan du ta del löneskillnader för enhetschefer i kommuner i länet, och jämförelser kan också göras med andra delar av landet: Lista: Så ser lönerna ut för enhetschefer i kommunerna — Vision Lön är en viktig fråga för Visions medlemmar, som organiserar chefer och tjänstemän inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vi har lokala fackliga företrädare som kan ställa upp på intervju om löneskillnaderna och hur det kan påverka kompetensförsörjningen i kommunerna. Kontakta Ulrica Näsström, ulrica.nasstrom@vision.se eller 070 313 56 65, ombudsman på det center där Västernorrland ingår.

Stora löneskillnader mellan chefer i Jämtland18.5.2022 07:06:00 CEST | Pressmeddelande

Chefen i Fokus har kartlagt medellönen år 2021 för en rad olika enhetschefer i kommunerna. Statistiken visar att snittlönen varierar mycket beroende på var i landet man jobbar. Skillnaderna är också tydliga mellan kommunerna i Jämtlands län. Exempelvis är medellönen för en chef inom äldreomsorgen 49 146 kronor per månad i Åre, och 39 270 i Strömsund. Här kan du ta del löneskillnader för enhetschefer i kommuner i länet, och jämförelser kan också göras med andra delar av landet: Lista: Så ser lönerna ut för enhetschefer i kommunerna — Vision Lön är en viktig fråga för Visions medlemmar, som organiserar chefer och tjänstemän inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vi har lokala fackliga företrädare som kan ställa upp på intervju om löneskillnaderna och hur det kan påverka kompetensförsörjningen i kommunerna. Kontakta Ulrica Näsström, ulrica.nasstrom@vision.se eller 070 313 56 65, ombudsman på det center där Jämtland ingår.

Stora löneskillnader mellan chefer i Uppsala län18.5.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Chefen i Fokus har kartlagt medellönen år 2021 för en rad olika enhetschefer i kommunerna. Statistiken visar att snittlönen varierar mycket beroende på var i landet man jobbar. Skillnaderna är också tydliga mellan kommunerna i Uppsala län. Exempelvis är medellönen för en chef inom äldreomsorgen i Enköping 55 512 kronor per månad, och 45 120 i Heby. Här kan du ta del löneskillnader för enhetschefer i kommuner i länet, och jämförelser kan också göras med andra delar av landet: Lista: Så ser lönerna ut för enhetschefer i kommunerna — Vision Lön är en viktig fråga för Visions medlemmar, som organiserar chefer och tjänstemän inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vi har lokala fackliga företrädare som kan ställa upp på intervju om löneskillnaderna och hur det kan påverka kompetensförsörjningen i kommunerna. Kontakta Jan Andersson, jan.andersson@vision.se eller 073 058 45 86, ombudsman på det center där Uppsala ingår.

Stora löneskillnader mellan chefer i Kalmar län18.5.2022 06:59:00 CEST | Pressmeddelande

Chefen i Fokus har kartlagt medellönen år 2021 för en rad olika enhetschefer i kommunerna. Statistiken visar att snittlönen varierar mycket beroende på var i landet man jobbar. Skillnaderna är också tydliga mellan kommunerna i Kalmar län. Exempelvis är medellönen för en chef inom äldreomsorgen 46 665 kronor per månad Mönsterås, och 33 350 i Västervik. Här kan du ta del löneskillnader för enhetschefer i kommuner i länet, och jämförelser kan också göras med andra delar av landet: Lista: Så ser lönerna ut för enhetschefer i kommunerna — Vision Lön är en viktig fråga för Visions medlemmar, som organiserar chefer och tjänstemän inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vi har lokala fackliga företrädare som kan ställa upp på intervju om löneskillnaderna och hur det kan påverka kompetensförsörjningen i kommunerna. Kontakta Karolina Sundqvist, karolina.sundqvist@vision.se eller 070 285 48 38, samordnare på det center där Kalmar ingår.

Stora löneskillnader mellan chefer i VGR18.5.2022 06:58:00 CEST | Pressmeddelande

Chefen i Fokus har kartlagt medellönen år 2021 för en rad olika enhetschefer i kommunerna. Statistiken visar att snittlönen varierar mycket beroende på var i landet man jobbar. Skillnaderna är också tydliga mellan kommunerna i Västra Götalands län. Exempelvis är medellönen för en chef inom äldreomsorgen 52 841 kronor per månad i Kungälv, och 44 100 i Borås. Här kan du ta del löneskillnader för enhetschefer i kommuner i länet, och jämförelser kan också göras med andra delar av landet: Lista: Så ser lönerna ut för enhetschefer i kommunerna — Vision Lön är en viktig fråga för Visions medlemmar, som organiserar chefer och tjänstemän inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vi har lokala fackliga företrädare som kan ställa upp på intervju om löneskillnaderna och hur det kan påverka kompetensförsörjningen i kommunerna. Kontakta Irena Aracic, irena.aracic@vision.se eller 031 85 74 15, opinionsansvarig på det center där VGR ingår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum