TU - Medier i Sverige

Ny undersökning: En tredjedel av journalisterna hotas och trakasseras

Dela

TU har tillsammans med Sveriges Radio genomfört en undersökning om arbetsmiljön för journalister och annan redaktionell personal, med avseende på hot, trakasserier och våld. Den visar att totalt har 33 procent blivit antingen hotade eller trakasserade de senaste 12 månaderna och värst utsatta är chefer och ledarskribenter. 

 

– Vi har en stark tradition av press- och yttrandefrihet i Sverige, i år firar ju den Svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Undersökningen visar tyvärr att hoten drabbar kvinnor mycket hårdare, något som på sikt kan göra att kvinnor drivs från yrket, säger Jeanette Gustafsdotter , vd på TU.

– Vi vill synliggöra ett problem som riskerar att drabba demokratin i vårt land. Vi behöver trygga journalister som kan problematisera och visa på motbilder. Rädsla hos en journalist riskerar att leda till självcensur och utebliven bevakning vilket i sin tur leder till att de ”onda” krafterna får styra bilden, säger Cilla Benkö , vd på Sveriges Radio.

Anställda vid Sveriges Radio blir i mindre utsträckning både hotade och trakasserade än medarbetare vid tidningar. Chefer och ledarskribenter är mer utsatta för hot och trakasserier än andra. Det finns ingen större skillnad mellan hur ofta manliga och kvinnliga journalister hotas. Det gör det däremot när det gäller vilka typer av hot och trakasserier som riktas mot män och kvinnor samt vilka effekter hoten får.

Män står för en stor majoritet av alla hot som riktas mot journalister. Enskilda privatpersoner uppges stå för de flesta av hoten, grupper med högerextremistisk koppling anges som näst mest vanligt.

Ungefär 30 procent av de som uppger att de blir hotade eller trakasserade svarar att det sker minst en gång varje vecka. De flesta hoten eller trakasserierna skickas via mejl eller sociala medier, telefonsamtal är det tredje vanligaste tillvägagångsättet. Det huvudsakliga motivet bakom de flesta hot eller trakasserier uppges vara det publicistiska arbetet. Hot leder i större utsträckning än trakasserier till personlig oro och rädsla, framför allt för kvinnorna. Både de som blivit hotade och trakasserade uppger att trakasserierna/hoten mot medarbetare inom mediebranschen har ökat de senaste två åren.

Undersökningen har genomförts med ett urval av medlemmarna i TU respektive journalister och redaktionell personal inom Sveriges Radio. Den är gjord av Ipsos på uppdrag av Sveriges Radio och TU.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Caroline Meyer Lagersparre, pressstrateg

caroline.meyer@sverigesradio.se 
0730-70 25 00

Jeanette Gustafsdotter 
VD 
08-692 46 90 
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Följ oss gärna på Twitter ( https://twitter.com/TU_Medier ) och på Facebook ( https://www.facebook.com/TU-134439176463/ )!

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

TU, Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, 104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: 08-692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Kontakter

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Medlemsföretagen ger ut morgon-, kvälls- och gratistidningar, sänder tv och radio, publicerar webbsajter, driver försäljnings- och medieutvecklingsbolag med mera.

Vi kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten, bevakar och rapporterar om mediebranschen, ger juridisk och medieetisk rådgivning, samlar och inspirerar.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar22.2.2018 13:30Pressmeddelande

Morgontidningarnas digitala annonsförsäljning ökade med 5,3 procent under 2017, jämfört med 2016. Storstadspressen, det vill säga de morgontidningar som ges ut i Stockholm, Göteborg och Malmö, ökade under samma period sin digitala annonsförsäljning med 1,8 procent. Det medan landsortspressen i sin tur ökade med 9,4 procent. Totalt uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 867 miljoner kronor. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sveriges annonsbarometer. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum