ManpowerGroup

Ny undersökning visar: Svenskars arbetssituation mindre påverkad av pandemin än i grannländerna

Dela

Drygt hälften av de yrkesarbetande i Sverige, 53 procent, uppger att deras arbetssituation inte har påverkats av covid-19, visar en undersökning från ManpowerGroup. Det är betydligt fler än i Finland och Norge, där endast en tredjedel är opåverkade av pandemin.

– Covid-19 har haft en enorm inverkan på den globala arbetsmarknaden. Även om vi inte tycks vara lika drabbade som våra grannar så uppger nästan varannan svensk att deras arbetssituation har påverkats av pandemin. Som arbetsgivare är det nu väldigt viktigt att vara lyhörd för medarbetarnas tankar och behov i den här fortsatta situationen, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Svenskarnas arbetssituation minst påverkad
Mer än hälften av svenskarna, 53 procent, uppger att deras arbetssituation är opåverkad av coronapandemin. I Norge och Finland är det drygt en tredjedel, 37 procent respektive 35 procent, som menar att deras arbetssituation inte har förändrats av covid-19. Det visar en undersökning av ManpowerGroup som genomfördes bland sammanlagt 2 150 yrkesarbetande i Sverige, Finland och Norge under oktober 2020.

På frågan om hur själva arbetslivet påverkats svarar 23 procent av svenskarna, 20 procent av finländarna och 18 procent av norrmännen att de börjat jobba hemifrån på grund av pandemin.

– Alla jobb går inte att sköta på distans, men under coronapandemin har fler arbetsgivare ställt om och hittat tekniska lösningar. Det är en möjlighet som många anställda uppskattar och som även efter coronapandemin kommer att innebära en konkurrensfördel, säger Mikael Jansson.

Flest unga svenskar som fortsätter gå till jobbet
Bland yrkesarbetande svenskar upp till 39 år uppger 45 procent att de har fortsatt gå till jobbet som vanligt under coronapandemin. Bland 40-åringarna är det 37 procent som tar sig till sin fysiska arbetsplats. Gruppen som är 50 år eller äldre stannar hemma i något högre utsträckning än sina kollegor, endast 31 procent svarar att de fortsatt gå till jobbet under pandemin. I Norge och Finland har 29 respektive 28 procent fortsatt att ta sig till sin arbetsplats.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43 helene.belin@manpowergroup.se

Om ManpowerGroups undersökning What Workers Want
Undersökningen genomfördes av Demoskop under oktober 2020 på uppdrag av ManpowerGroup och omfattar yrkesverksamma personer i Sverige, Norge och Finland. 2 150 personer i samtliga länder har svarat på undersökningen. I vissa fall har fler än ett svarsalternativ tillåtits, vilket innebär att totala antal svar kan överskrida 100 procent. Några av frågorna som ställdes var:

1. Har din arbetssituation påverkats av covid-19 pandemin?

Har din arbetssituation påverkats av covid-19 pandemin?

Sverige

Norge

Finland

Min arbetssituation har inte alls påverkats

53%

37%

35%

Jag har valt att inte träffa andra för att skydda mig själv och/eller andra

14%

10%

14%

Jag har blivit permitterad

7%

13%

11%

Jag var på väg att börja ett nytt jobb, men det avbröts/sköts upp

2%

6%

5%

Jag har blivit uppsagd från mitt jobb

2%

4%

1%

Jag har bytt jobb, för att?

3%

1%

1%

Jag har påverkats på annat sätt, hur?

21%

12%

11%

Inget av ovanstående

7%

2%

1%

Tveksam, vet ej

1%

21%

25%

 

Har din arbetssituation påverkats av covid-19 pandemin?

Upp till 39 år

Sverige

40–49 år

Sverige

50 år eller äldre

Sverige

Min arbetssituation har inte alls påverkats

49%

56%

53%

Jag har valt att inte träffa andra för att skydda mig själv och/eller andra

12%

16%

13%

Jag har blivit permitterad

13%

6%

5%

Jag var på väg att börja ett nytt jobb, men det avbröts/sköts upp

3%

2%

2%

Jag har blivit uppsagd från mitt jobb

5%

2%

1%

Jag har bytt jobb, för att?

8%

3%

1%

Jag har påverkats på annat sätt, hur?

18%

18%

23%

Inget av ovanstående

4%

5%

9%

Tveksam, vet ej

1%

1%

1%

2. Har ditt arbetsliv påverkats av covid-19 pandemin och i så fall hur?

Har ditt arbetsliv påverkats av covid-19 pandemin och i så fall hur?

Sverige

Norge

Finland

Jag har fortsatt att gå till min arbetsplats som vanligt och det har även mina kollegor

35%

29%

28%

Jag har börjat arbeta hemifrån på grund av pandemin

23%

18%

20%

Jag har fortsatt att gå till min arbetsplats, men vissa/alla mina kollegor har börjat arbeta hemifrån

15%

16%

13%

Mitt företag tillåter mig att välja att arbeta på hemifrån

22%

17%

18%

Jag har arbetat hemifrån, precis som jag gjorde innan krisen

9%

8%

9%

Tveksam, vet ej

2%

5%

3%

Nej, mitt arbetsliv har inte påverkats

11%

17%

23%

Har ditt arbetsliv påverkats av covid-19 pandemin och i så fall hur?

Upp till 39 år

Sverige

40-49 år

Sverige

50 år och uppåt Sverige

Jag har fortsatt att gå till min arbetsplats som vanligt och det har även mina kollegor

45%

37%

31%

Jag har börjat arbeta hemifrån på grund av pandemin

21%

28%

22%

Jag har fortsatt att gå till min arbetsplats, men vissa/alla mina kollegor har börjat arbeta hemifrån

19%

15%

13%

Mitt företag tillåter mig att välja att arbeta på hemifrån

21%

25%

21%

Jag har arbetat hemifrån, precis som jag gjorde innan krisen

8%

5%

11%

Tveksam, vet ej

1%

2%

2%

Nej, mitt arbetsliv har inte påverkats

10%

7%

14%

 Svarspersonerna tilläts ange fler än ett svar. Kolumnerna behöver därför inte summera till 100.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta, utveckla och leda talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Våra innovativa lösningar hjälper varje år organisationer att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter människor i arbete. ManpowerGroup™ i Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Manpower erbjuder digitala matchningstjänster hela 20219.4.2021 08:55:35 CEST | Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen har nyligen beslutat att förlänga tidsgränsen för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans till den sista december. Detta gör att fler arbetssökande får tillgång till hjälpen, oavsett var i landet man befinner sig. Manpower Matchning, en av Sveriges största aktörer inom Stöd och Matchning, kommer därmed fortsätta att leverera digital undervisning och coachning året ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum