Norrköpings kommun

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden

Dela

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

– Det känns jättebra att arbetet satts igång. Det uppsökande teamet ska arbeta i de aktuella områdena där ungdomarna själva är. Målet är att tidigt möta den som är ung och behöver stöd för att undvika att problemen växer sig större. Genom att finnas i ungdomarnas vardagliga miljöer vill vi att barn och ungdomar med familjer ska känna till det uppsökande teamet och syftet bakom deras närvaro, säger Timo Pöllänen, verksamhetschef på socialkontoret.

Utsatta områden är i det här sammanhanget geografiskt avgränsade delar av kommunen som det lokala EST-arbetet identifierar som utsatta områden. EST står för Effektiv samverkan för trygghet och är ett projekt där polis, lokala fastighetsägare, Brottsförebyggande rådet och sju kommuner deltar. För närvarande är det Klockaretorpet, Marielund, City, Hageby och Navestad som identiferas som utsatta områden i Norrköpings kommun, men listan på områden kan ändras över tid beroende på utvecklingen.

– Som alltid arbetar vi för barnets bästa och det finns höga förväntningar på den här insatsen även om det är svårt att få mätbara resultat. Insatsen riktar sig specifikt till barn och ungdomar från cirka 10 år och upp till unga vuxna, men föräldrar och syskon ingår också i målgruppen. Vi vill förhindra brottslighet eller annat negativt och destruktivt beteende som innebär överträdelser mot regler eller normer i samhället. Det kan vara brottsliga handlingar, droganvändande, skolk eller skadegörelse, säger Samir Bryggare Masovic, enhetschef på socialkontoret.

Socialkontoret påbörjade i början av september en introduktion för fyra nyrekryterade medarbetare som ska ha en nära samverkan med bland annat polis, skolor, föreningar, fritidsgårdar och ideella aktörer samt fastighetsägare. Även föräldrar och andra personer kring ungdomarna kommer vara viktiga i arbetet.

– För att barn och deras familjer ska få tillgång till stöd så snabbt som möjligt är det viktigt att våra insatser är lätta att nå. Den uppsökande verksamheten är en viktig pusselbit som kommit på plats för att fånga upp unga som är i behov av insatser, säger Maria Sayeler Behnam (S), ordförande i socialnämnden.

– Det uppsökande teamet ska arbeta långsiktigt genom att skapa relationer och bygga förtroende hos ungdomarna de möter, säger Monica Holstad (L), vice ordförande i socialnämnden. Det handlar om att vara närvarande så att de kan skapa relationer. Då kan de utgå från ungdomarnas egna villkor och engagera sig för att vägleda och motivera dem att bryta riskbeteenden tidigt.

Kontakt:

Timo Pöllänen
Titel: verksamhetschef socialkontoret
Telefon:0730-20 21 23

Samir Bryggare Masovic
Titel: enhetschef socialkontoret
Telefon: 011-15 31 51

Maria Sayeler Behnam (S)
Titel: ordförande i socialnämnden
Telefon: 0738-96 15 86

Monica Holstad (L)
Titel: vice ordförande i socialnämnden
Telefon: 0707-75 31 34

_____________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725- 97 09 00

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum