Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningarFrisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningarFrisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar

Ny utbildning hjälper gymmen att bemöta ätstörningar

Dela

Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar, genomför insatser för trygg och säker träning, tillsammans med gymkedjorna SATS och Fitness24Seven. Målet med utbildningen är att kunder och medlemmar hos gymkedjorna ska kunna känna sig trygga i att personalen har tillräcklig kunskap om ätstörningar.

Att träna är roligt, bra och nödvändigt för kropp och sinne. Samtidigt vet vi att tvångsmässig träning hänger ihop med ätstörningssymtom, som att äta restriktivt och att vara självkritisk. Personer som är drabbade av en ätstörning och samtidigt tränar tvångsmässigt, har dessutom svårare att bli friska i behandling.

Många söker sig till gym för att må bättre och börja leva mer hälsosamt, vilket är bra. Med den nya webbutbildning "I care" får tränare och personal på gymmen också verktyg för att upptäcka och bemöta ätstörningar. SATS och Fitness24Seven är de första nationella gymaktörerna att genomföra utbildningen.

Johan Westberg är Nordic Education Coordinator på SATS. Han menar att det är viktigt att de anställda känner sig trygga och har rätt kunskap för att hantera eventuella medlemmar som ligger i riskzonen:

Med 'I care' ges möjligheten att utbilda vår personal så att de får en större förståelse och kunskap kring ätstörningar. Det kommer att göra skillnad när det kommunicerar med medlemmarna, vare sig det är exempelvis under en gruppträningsklass eller direkt med den medlem som är drabbad.

Utbildningen genomförs på webben, där interaktiva övningar rustar personal och tränare för verkliga situationer som kan uppstå. Linda Ivarsson jobbar på Fitness24Seven i Lund och berättar att "I care" är en innehållsrik grundutbildning i bemötande och förebyggande insatser, kopplat till ätstörningar:

”Utbildningen 'I care' ger en stabil grund att stå på för personal som arbetar inom träning – och utbildningen har lett till fler samtal om ätstörningar, inom personalgruppen. Vi har nu fått verktyg för att hantera svåra situationer och vi har även reflekterat över våra egna förhållningssätt till träning, kost, kropp och vikt.”

Målet med satsningen är att kunder och medlemmar hos gymkedjorna ska kunna känna sig trygga i att personalen har tillräcklig kunskap om ätstörningar. Det handlar om vilka ord som används som motivation vid gruppträning, men också om att känna till vilka ätstörningar som finns – och hur en kan prata om riskbeteenden på ett bra sätt.

Sofia Selenius är utbildningskoordinator för "I care" på Frisk & Fri:

Genom att öka kunskapen och förståelsen för vad som kan orsaka ett stört tränings- och ätbeteende – samt vidare en eventuell ätstörning – kan vi förebygga och begränsa riskerna. Det handlar dels om förståelse för vad som påverkar de aktiva och dels om hur stor påverkan omgivningen har.

SATS och Fitness24Seven är två av Sveriges största gymkedjor och förhoppningen är nu att fler aktörer vill följa i deras fotspår, och utbilda sin personal om ätstörningar.

Nyckelord

Kontakter

Thor Rutgersson, pressansvarig, Frisk & Fri:
thor.rutgersson@friskfri.se, 0730732731

Sofia Selenius, utbildningskoordinator, idrottssamarbeten: sofia.selenius@friskfri.se

Länkar

Om

Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar
Inedalsgatan 5
112 33 Stockholm

http://www.friskfri.se

Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård.

De flesta som arbetar eller engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar.

Följ Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum