Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet

Dela

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Diplomerad kyrkogårdsarbetare - en möjlighet att kompetensutveckla medarbetare och höja yrkesstoltheten i arbetslaget .
 

Hvilan utbildning, i Åkarp i Skåne har lång erfarenhet av att utbilda och kompetensutveckla yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen.

– Med denna diplomutbildning vänder vi oss specifikt till kyrkogårdsmedarbetare som vill bredda sin kompetens eller som önskar förkovra sig inom kyrkogårdsspecifika frågor, och som har minst tolv månaders praktisk erfarenhet. Det säger Hvilans VD Elisabeth Broberg Lewén. De handplockade lärarna kommer både från oss, från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från arbetslivet med anknytning till begravningsverksamheten.

Utbildningen spänner över sammanlagt ett och ett halvt år. Den innehåller sex veckolånga delkurser och tar upp bland annat markbyggnad, vård av kyrkogårdens kulturmiljö samt tillgänglighetsfrågor. Efter avslutad utbildning får kursdeltagarna ett utbildningsdiplom. De kan dessutom ansöka om sex yrkesbevis hos TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, till exempel Växtkännedom 1 & 2 samt Beskärning och trädvård.

Bakgrund

Hvilan Utbildning i skånska Åkarp har en 150 år lång tradition av trädgårdsutbildningar på olika nivåer. Det är en branschägd skola som ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation, en ideell organisation, och drivs utan vinstutdelning. Numera driver Hvilan även en gymnasieskola i Stockholm.

Läs mer om Hvilan utbildning här

Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna i landet för trädgårdsarbetare. Dessutom en stor köpare av olika typer av varor och tjänster inom trädgårdssektorn. Redan idag är behovet av utbildade trädgårdskunniga större än tillgången. Och med kommande pensionsavgångar kommer Svenska kyrkan att behöva anställa omkring 600 kyrkogårdsarbetare de närmaste åren.

Våren 2015 synliggjorde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation den hotande arbetskraftsbristen bland utbildade trädgårds- och kyrkogårdsarbetare i rapporten Kris i trädgårdsbranschen, seminarium i Almedalen och kontakter med utbildningsdepartementet. Insatsen har bland annat lett till en lagändring som gjort det enklare för yrkesbytare utan tidigare examen från ett naturbruksgymnasium att söka en yrkeshögskoleutbildning inom grön sektor.

Rapporten Kris i trädgårdsbranschen hittar du här.

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Kyrkklockor ringer på 100-årsdagen av första världskrigets slut9.11.2018 08:12Pressmeddelande

På söndag, den 11 november, är det 100 år sedan första världskriget tog slut. Detta uppmärksammas med att kyrkklockor ringer kl. 13:30 i flera europeiska länder. I Svenska kyrkan tas det internationella initiativet upp och kyrkor på flera ställen i landet kommer att ringa, däribland Uppsala domkyrka. 100-årsminnet av krigsslutet kommer också att uppmärksammas i söndagens gudstjänster i många församlingar.

Kyrkornas Världsråd möts i Uppsala2.11.2018 08:58Pressmeddelande

Under den kommande veckan sammanträder Kyrkornas Världsråds exekutivkommitté (styrelsens arbetsutskott) i Uppsala. Kyrkornas Världsråd är den ekumeniska rörelsens främsta företrädare. Under 2018 har Kyrkornas Världsråd firat 70-årsjubileum för att följa upp arbetet med enhet, rättvisa och fred i världen. Det är dessutom 50 år sedan världsrådets viktiga generalförsamling ägde rum i Uppsala, som blev en vändpunkt för arbetet med religion och utvecklingsfrågor, social rättvisa, kommunikation och påverkansfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum