Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet

Dela

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Diplomerad kyrkogårdsarbetare - en möjlighet att kompetensutveckla medarbetare och höja yrkesstoltheten i arbetslaget .
 

Hvilan utbildning, i Åkarp i Skåne har lång erfarenhet av att utbilda och kompetensutveckla yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen.

– Med denna diplomutbildning vänder vi oss specifikt till kyrkogårdsmedarbetare som vill bredda sin kompetens eller som önskar förkovra sig inom kyrkogårdsspecifika frågor, och som har minst tolv månaders praktisk erfarenhet. Det säger Hvilans VD Elisabeth Broberg Lewén. De handplockade lärarna kommer både från oss, från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från arbetslivet med anknytning till begravningsverksamheten.

Utbildningen spänner över sammanlagt ett och ett halvt år. Den innehåller sex veckolånga delkurser och tar upp bland annat markbyggnad, vård av kyrkogårdens kulturmiljö samt tillgänglighetsfrågor. Efter avslutad utbildning får kursdeltagarna ett utbildningsdiplom. De kan dessutom ansöka om sex yrkesbevis hos TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, till exempel Växtkännedom 1 & 2 samt Beskärning och trädvård.

Bakgrund

Hvilan Utbildning i skånska Åkarp har en 150 år lång tradition av trädgårdsutbildningar på olika nivåer. Det är en branschägd skola som ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation, en ideell organisation, och drivs utan vinstutdelning. Numera driver Hvilan även en gymnasieskola i Stockholm.

Läs mer om Hvilan utbildning här

Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna i landet för trädgårdsarbetare. Dessutom en stor köpare av olika typer av varor och tjänster inom trädgårdssektorn. Redan idag är behovet av utbildade trädgårdskunniga större än tillgången. Och med kommande pensionsavgångar kommer Svenska kyrkan att behöva anställa omkring 600 kyrkogårdsarbetare de närmaste åren.

Våren 2015 synliggjorde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation den hotande arbetskraftsbristen bland utbildade trädgårds- och kyrkogårdsarbetare i rapporten Kris i trädgårdsbranschen, seminarium i Almedalen och kontakter med utbildningsdepartementet. Insatsen har bland annat lett till en lagändring som gjort det enklare för yrkesbytare utan tidigare examen från ett naturbruksgymnasium att söka en yrkeshögskoleutbildning inom grön sektor.

Rapporten Kris i trädgårdsbranschen hittar du här.

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum