BioInnovation

Ny utlysning för utveckling av biobaserade produkter

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation öppnar nu åter tillsammans med Business Finland, CLIC Innovation och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stärka utvecklingen av teknologier som möjliggör en ökning av biobaserade produkter på marknaden.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson

Det finns idag många biobaserade lösningar som visat sig lovande i labbskala, men ofta saknas tekniska processer för uppskalning. Med utlysningen vill de fyra aktörerna stötta utveckling av processer och tekniker som kan ta dessa lösningar vidare till en nivå och skala som möjliggör beslut av företag om vidare implementering i produktionsskala.

I utlysningen uppmuntras svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för projekt med svenska parter som endast söker finansiering från Vinnova.

Den 9 maj arrangeras ett gemensamt Matchmaking Event i Stockholm för företag och forskare från både Finland och Sverige.

– Det finns en stor kompetens kring biobaserad utveckling i Finland och Sverige. Vi ser stora möjligheter med den här utlysningen att främja starka värdekedjor som kan få fler biobaserade produkter till marknaden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Att stötta uppskalning av teknologier och processer är viktigt och denna utlysning öppnar möjligheter för investeringsbeslut och affärer för idéer som tidigare validerats i mindre skala, säger Teija Laitinen, Head of Bioeconomy, CLIC Innovation.

Fakta om utlysningen
Utlysningen ”Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter” öppnade den 28 mars 2019. Sista ansökningsdag är den 17 september 2019. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter, varav minst två är företag.

Den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. För svenska sökanden görs ansökan till Vinnova. Utlysningens volym för svenska parter är 25 miljoner kr. Den finska delen av utlysningen finansieras av Business Finland. För finska parter är utlysningsvolymen cirka 2,5 miljoner Euro.

Länk till utlysningen på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/mojliggorande-teknik/

Bakgrund till utlysningen
Utlysningen är en konkret samverkanseffekt av det samarbete som startades mellan länderna i samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat. Finland fick då en gåva från Sverige som var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Detta är andra gången de fyra aktörerna gör en gemensam utlysning.

För mer information kontakta
Anna Wiberg, programchef BioInnovation, +46 (0)76 129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se

Teija Laitinen, Head of Bioeconomy, CLIC Innovation, +358 (0) 40 529 5886, teija.laitinen@clicinnovation.fi


BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster, www.bioinnovation.se    

Business Finland erbjuder en bred variation av service för att stödja innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism, www.businessfinland.fi

CLIC Innovation är ett innovationskluster med inriktning mot bioekonomi, cirkulär ekonomi och energisystem, www.clicinnovation.fi 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgiften att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation, www.vinnova.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster, www.bioinnovation.se    

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk1.6.2020 10:50:00 CEST | Pressinbjudan

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum