Sjätte AP-fonden

Ny vd för AP6 utsedd

Dela

Styrelsen för Sjätte AP-fonden (AP6) har till ny vd utsett Katarina Staaf som har en bred erfarenhet av investeringar, transaktioner, kapitalmarknad och styrelsearbete genom olika specialistroller och seniora ledningsbefattningar inom finans- och fastighetsmarknaden.

Inom finanssektorn har Katarina Staaf bland annat varit portföljansvarig för onoterade investeringar inom Life Science på Skandia Liv. Under sin tid på SEB var hon kund- och portföljansvarig för institutionella kunder med fokus på pensionsstiftelser och försäkringsbolag. Katarina Staaf har varit vd på Evli Fonder och har suttit i koncernledningen för Riksbyggen i rollen som finans- och fastighetschef. Genom sina olika befattningar har Katarina Staaf skaffat sig en bred erfarenhet av frågor som rör ägarstyrning, regelefterlevnad och hållbarhet.

– Styrelsen har i Katarina Staaf funnit en senior ledare med stor kompetens och bred erfarenhet av investeringar. AP6 strategi ligger fast och jag är övertygad om att Katarina med sitt driv och engagemang är rätt person att framgångsrikt vidareutveckla verksamheten, säger Catrina Ingelstam, styrelseordförande i AP6.

Katarina Staaf sitter sedan 2017 som styrelseledamot i AP6:s styrelse. Ett uppdrag hon kommer att lämna. Hon har även ytterligare styrelseuppdrag och åtaganden, dessa kommer att ses över vad gäller eventuella intressekonflikter.

– Det känns mycket hedrande att få förtroendet att leda en organisation som har till uppdrag att förvalta pensionsmedel genom investeringar i onoterade bolag. I min roll som styrelseledamot har jag kunnat ta del av AP6:s specialistkompetens. I min nya roll blir jag operativ vilket jag verkligen ser fram emot, säger Katarina Staaf, tillträdande vd för AP6.

Katarina Staaf tillträder som vd för AP6 den 1 september.

För mer information:
Catrina Ingelstam, styrelseordförande AP6: 076 – 119 61 02
Katarina Staaf, tillträdande vd AP6: 08 – 555 540 36
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 – 74 10 48

Nyckelord

Kontakter

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6) är en del av det statliga pensionssystemet och ingår tillsammans med övriga AP-fonder i det som benämns buffertkapitalet. AP6 är specialiserad på investeringar i private equity genom en kombination av investeringar direkt i bolag och indirekt via fonder. För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. Ett av flera viktiga verktyg är AP6:s egenutvecklade mall för utvärdering av fondbolagens arbete med hållbarhet.

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Kraftig omställning av portföljen bakom årets resultat28.2.2017 15:00:00 CETPressmeddelande

Hög likviditet, till följd av stora avyttringar, samt den högsta investeringstakten på många år påverkar årets avkastning. AP6 har under 2016 genomfört ett stort antal transaktioner, både köp och försäljningar. Dessa skapar goda förutsättningar för en fortsatt hög avkastning på lång sikt, samtidigt som det initialt leder till en lägre avkastning än föregående år. Den årliga avkastningen på det sysselsatta kapitalet har för de senaste fem åren varit 9,8 procent per år.

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CETPress release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum