Ekeby Hälsocenter

Ny verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter

Dela

Vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala får en ny verksamhetschef. Det är fysioterapeuten och tidigare personalchefen Helena Hovstadius som tillträder ansvarsposten den 1 september.

Helena Hovstadius, verksamhetschef Ekeby Hälsocenter
Helena Hovstadius, verksamhetschef Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter är numera en av Region Uppsalas större vårdcentraler med drygt 9900 listade och 60 medarbetare. Verksamheten startade i den gamla keramikfabriken Ekeby bruk för snart sex år sedan av journalisten och entreprenören Mats Brolin.

- Nu är det dags att ta nästa steg i vår utveckling. Helena Hovstadius var vår första medarbetare då hon anställdes som sjukgymnast när vi startade. Under de senaste åren har Helena varit personalchef med fokus på utveckling av vårt Hälsoteam. Nu axlar hon rollen som verksamhetschef med uppdraget att Ekeby Hälsocenter ska bli Uppsalas bästa vårdcentral, säger Mats Brolin, grundare och verkställande direktör för Ekeby Hälsocenter.

Ekeby Hälsocenter har växt kraftigt sedan starten i november 2011. Då hade vårdcentralen 500 listade och 11 medarbetare i 10 mottagningsrum, lab och ett litet gym. Idag är det 40 mottagningsrum och både lab och gymmet har växt i storlek.

Verksamheten har utökats så att den även omfattar gynekologisk mottagning, psykiatri, psykoterapi, bvc och företagshälsa.

- Det här blir ett spännande och utmanande jobb. Vi ska jobba vidare med vår arbetsmiljö och bli en ännu bättre arbetsplats för våra medarbetare. Fokus kommer att ligga på våra patienter där frågor som medicinsk kvalitet och bemötande står i centrum, säger Helena Hovstadius.

Helena Hovstadius är legitimerad fysioterapeut och arbetar även på fritiden som ledare på Friskis & Svettis.

- Jag brinner för våra profilfrågor inom levnadsvanor, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Vi ska också arbeta intensivt med att utveckla vårt systematiska arbete inom medicinsk kvalitet tillsammans med våra allmänläkare och övriga vårdgivare, säger Helena Hovstadius.

- En annan viktig fråga att jobba vidare med är begreppet tillgänglighet. Det handlar inte bara om att snabbt kunna erbjuda hjälp, utan även hur vi gör det. Vår styrka är kvalitet i patienmötet och det vill vi utveckla. Att förbättra samarbetet mellan yrkesgrupperna och ta tillvara på varandras kompetenser.

Ekeby Hälsocenter har under åren drivit på utvecklingen inom Uppsalas primärvård inom flera områden. Det mest kända är arbetet med levnadsvanor där mottagningen erbjuder patienterna hjälp inom bland annat fysisk aktivitet, kost, tobak, stress och sömn. Arbetet leds av en hälsokoordinator.

Mottagningen har även ett stort team av psykologer, psykoterapeuter och kuratorer med utbildning inom KBT. Tillgängligheten för patienter med psykisk ohälsa har kraftigt ökat genom att en arbetsmetod som kallas FACT har införts och teamet förstärkts med nya medarbetare. Detta kompletteras med en rehabiliteringskoordinator som arbetar med att stödja sjukskrivna patienter med rehabilitering.

Hälsoteamet har även förstärkts med nya allmänläkare, fysioterapeuter, sköterskor, labpersonal och värdinnor för att öka tillgängligheten och den medicinska kompetensen.

- Jag kommer nu att lägga lägga fokus på att utveckla företaget. Vårdsektorn har stora utmaningar och det behövs mer nytänkande, där kan vi fortsatt bidra med nya idéer och verksamheter, säger Mats Brolin, verkställande direktör för Ekeby Hälsocenter.

Tio frågor till Helena Hovstadius

På fredag den 1 sep tar du över som verksamhetschef för vårdcentralen Ekeby Hälsocenter efter Mats Brolin. Hur känns det?

- Det känns väldigt spännande och roligt. Jag ser fram emot att få jobba med helheten i verksamheten och föra företaget framåt med de utmaningar som finns inom Primärvården.

Hur kommer det sig att du har valt att arbeta på just Ekeby Hälsocenter?

- Jag kände en nyfikenhet i att den person som startade vårdcentralen inte var sjukvårdskunnig. Jag såg en möjlighet i att få vara med och skapa något bra och “nytt” inom vården. Vi var ett gäng med samma glöd och vilja att förändra som gjorde att vi trivdes med varandra redan från början. Sedan dess har vi lyckats behålla den positiva energi och fina gemenskapen som finns på vårdcentralen. Det finns en förändringsbenägenhet som ger stimulans.

Vad har du gjort tidigare?

- Jag är i grunden utbildad fysioterapeut. Jag hade arbetat sju år inom Primärvården innan jag började på Ekeby Hälsocenter. På senare år så har jag ändrat inriktning och vidareutbildat mig inom personal- och ledarskapsfrågor och nu haft personalansvar de senaste två åren.

Vad är det som lockar mest med rollen?

- Att få möjlighet att inspirera medarbetarna till att känna arbetsglädje, finna gemensamma frågor som vi behöver arbeta vidare med inom patientarbetet. Både för att patienterna ska få det bättre, men även så att medarbetarna kan känna en stolthet över sin arbetsplats med det vi åstadkommer tillsammans.

Vad kommer du att bidra med som verksamhetschef för Ekeby Hälsocenter?

- Jag tror att jag dels med min erfarenhet inom vårdarbetet har en god inblick i hur det är att arbeta inom Primärvården. Jag har förståelse för de utmaningar som medarbetarna dagligen står inför. I och med att jag har varit med från starten och under hela vår resa, så känner jag att jag har en god insyn i vår verksamhet. Jag vet vilka utmaningar som vi har haft och som vi även brottas med idag. Jag kan förmedla de värderingar som vi står för med hur vi vill bedriva vård hos oss och hur vi i personalen vill bemöta både våra patienter och varandra.
Jag tror att även min personlighet kan bidra till ett gott chefskap då jag i grunden är en positiv person som ser möjligheter och utmaningar i stället för problem. Det tror jag behövs för att möta både utmaningar för medarbetarna och inom vården.

Vilken fråga anser du är viktigast att driva som verksamhetschef för en vårdcentral?

- Jag anser att det finns flera parallella frågor som går hand i hand. Vi strävar hela tiden efter att kunna ge så högkvalitativ vård som möjligt till våra patienter. För att kunna göra det så måste vi ha personal som trivs med sina jobb och ge dem förutsättningar att kunna hantera krav och patienternas ofta höga förväntningar och stora behov. Så de frågor som jag som verksamhetschef måste driva handlar om hur jag får våra medarbetare att känna arbetsglädje och att ge dem goda förutsättningar för att kunna ge så god vård som möjligt till våra patienter. Det handlar om att hitta den gyllene balansgången i att möta upp och anpassa sig till de krav som vi alla ställs inför inom Primärvården och en välmående personalgrupp.

Jag tycker också att det är viktigt att utvecklas inom internetbaserad vård och införa olika e-tjänster som kommer alltmer.

Vad ser du som de största utmaningarna för dig som chef och för vårdcentralen under kommande år?

- Att leva upp till uppdragsgivarnas förväntningar och krav på god tillgänglighet och hög kvalitet. Det finns numera så många kontaktvägar som patienterna kan söka vård genom: nätet, telefon, besök. Vi måste ha tillräckligt med personal som kan svara patienterna och kunna ta emot dem inom rimlig tid. Ersättningssystemet ger oss för låg ersättning för många av de tjänster vi utför. Det är och kommer alltid vara svårt att balansera detta.

Du har jobbat på Ekeby Hälsocenter i flera år nu. Vad blir den största skillnaden för dig i din nya roll?

- Att få ett övergripande ansvar över hela verksamheten och implementera och anpassa verksamheten efter nya riktlinjer som bestäms inom Primärvården. Jag ser det dock som en spännande utmaning att få vara med och få förståelse för hela kedjan från övergripande beslut till hur vi inför och tillämpar dessa hos just oss.

Hur påverkas patienterna i skiftet av verksamhetschef?

- De kommer nog inte påverkas så mycket av skiftet utan förhoppningsvis fortsätter de vara nöjda med den service och hjälp de får från våra fina medarbetare i Hälsoteamet.

Vad kommer du att göra första dagen på nya jobbet?

- Fira genom att ta en fika med kollegorna. Och sen kicka igång utvecklingsarbetet.

Nyckelord

Bilder

Helena Hovstadius, verksamhetschef Ekeby Hälsocenter
Helena Hovstadius, verksamhetschef Ekeby Hälsocenter
Ladda ned bild

Om

Ekeby Hälsocenter
Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

018-419 91 02http://www.ekebyhalsocenter.se

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter ägs av Ekebygruppen Vård och Omsorg AB som även äger vårdcentralen Aros Hälsocenter och Ability Care som bedriver arbete med ungdomar med psykisk ohälsa.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.

Följ Ekeby Hälsocenter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ekeby Hälsocenter

Aros Läkarmottagning blir Aros Hälsocenter med ny ägare29.8.2018 08:33Pressmeddelande

Två av Uppsalas större vårdcentraler - Ekeby Hälsocenter och Aros Läkarmottagning - blir systervårdcentraler genom att ägarna till Ekeby Hälsocenter förvärvar Aros Läkarmottagning. I samband med ägarbytet byter Aros Läkarmottagning namn till Aros Hälsocenter. Förändringarna innebär att de två vårdcentralerna utvecklar sitt samarbete och kommer tillsammans att kunna erbjuda god tillgänglighet och ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalité.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum