Umeå kommun

Ny vision ska hjälpa äldreomsorgen

Dela

För att möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver vi kraftsamla och arbeta mer tillsammans, såväl inom de egna verksamheterna som med övriga kommunala verksamheter, civilsamhället, föreningar och organisationer.

 – Vi behöver arbeta på nya sätt och tillsammans med fler än vad vi gör idag. En tydlig vision som pekar ut riktningen underlättar för oss och ger oss energi att utvecklas åt rätt håll. Det är precis vad vi behöver nu, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

”Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”

Så lyder visionen som beslutades av äldrenämndens sammanträde 21 oktober. Nästa steg i arbetet blir att implementera visionen så att den blir väl känd både internt inom äldreomsorgens verksamheter och hos kommunens seniorer och anhöriga.

Visionen har arbetats fram i dialog med chefer och medarbetare inom äldreomsorgen samt pensionärsorganisationerna. Samverkan är en bärande del i visionen såväl som att varje insats gör skillnad för ett bättre liv.

Behov av utveckling och nya arbetssätt

Äldreomsorgen behöver utvecklas i takt med samhället. Vi är friskare och lever längre än tidigare. Vi vet också att andelen äldre ökar markant under de närmaste åren och att vi har högre förväntningar på både vård och omsorg.

Visionen är ett komplement till Umeå kommuns övergripande vision om att bli 200 000 invånare år 2050 som är fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information

Observera att Carin Nilsson (S) inte deltagit vid dagens sammanträde och inte är anträffbar för frågor 21/10. Sammanträdets ordförande var därmed Veronica Kerr (KD). Veronica Kerr (KD) och Åsa Bäckström (V) är tillgängliga för frågor.

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum