Försäkringskassan

Ny webbtjänst ska underlätta vid arbetsskada

Dela

För en person som råkat ut för en arbetsskada kan det vara svårt att överblicka vilket ekonomiskt stöd man har rätt till, vilka instanser man ska vända sig till och när. Försäkringskassan och AFA Försäkring lanserar nu därför Arbetsskadeguiden – ett verktyg online som inte kräver inloggning och som hjälper till att hitta rätt information och väg framåt.

Bakgrunden är dels det regeringsuppdrag Försäkringskassan fick 2018 som bland annat gick ut på att minska risken för att personer missar ersättning de har rätt till enligt arbetsskadeförsäkringen, men också ett långt samarbete mellan AFA Försäkring och Försäkringskassan som syftat till att underlätta och förtydliga rättigheter för de försäkrade som är gemensamma.

– För oss på Försäkringskassan är det centralt att rätt ersättning går till rätt person. Vi vill hjälpa personer som har en arbetsskada att förstå om de kan ha rätt till en ersättning och vad de behöver göra för att söka den. Därför är detta ett oerhört viktigt projekt och ett stort steg framåt som vi är stolta över, säger Erica Narvaez, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Uppdraget var också att informationen skulle vara individuellt anpassad. För att svara upp mot det ska Arbetsskadeguiden ge skräddarsydd information om vilka ersättningar som kan vara aktuella utifrån den specifika situation den försäkrade befinner sig i, oavsett sjukskrivning eller inte, och vart denne ska vända sig. Detta sker genom att den som går in på sajten först får svara på ett antal frågor.

– Det har inte alltid varit lätt för personer som råkat ut för en arbetsskada att veta när de ska vända sig till oss på AFA Försäkring eller till Försäkringskassan. Med Arbetsskadeguiden hoppas vi råda bot på sådana svårigheter, säger Carolina Lunde, verksamhetsutvecklare på AFA Försäkring.

Fakta

  • Hittas på www.arbetsskadeguiden.se
  • Verktyg som ska underlätta för alla personer som söker information om arbetsskador.
  • En tjänst som inte kräver inloggning eller sparar personuppgifter.
  • Ska fungera som en tillförlitlig källa med kvalitetssäkrad information.
  • Används genom att man besvarar ett antal frågor och får förslag på exempelvis vilka ersättningar man kan ansöka om.

För mer information, vänligen kontakta Försäkringskassans presstjänst på 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

Färre ansökte om sjukpenning under 201922.4.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Det totala antalet pågående sjukfall i Sverige minskade något under 2019, och även startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa minskade under året. Antalet nybeviljade ansökningar om aktivitetsersättning ökade under 2019 medan antalet personer som nybeviljades sjukersättning fortsätter ligga stabilt på en historiskt sett låg nivå. Detta visar den årliga rapporten Sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnade till regeringen den 22 april 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum